Schandpaal

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Ename
Straat Enameplein
Locatie Enameplein zonder nummer, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Schandpaal

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Schandpaal

Deze bescherming is geldig sinds 20-07-1943.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Ename

Deze bescherming is geldig sinds 08-03-1995.

is deel van de bescherming als monument Enameplein en Lijnwaadmarkt met platanen

Deze bescherming is geldig sinds 20-12-2010.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Schandpaal, vroeger opgesteld aan de grenslijn van de steenweg Aalst-Oudenaarde en het Enameplein en omringd door hekwerk, thans een weinig achteruit midden een plantsoentje. Kaart van J. Bale van 1661-1663 geeft een schandpaal weer ter hoogte van de vroegere standplaats. Vermoedelijk laat-18de-eeuwse schandpaal van hardsteen met vrij hoge, achtzijdige schacht op dito sokkel; eindigend op vierkante dekplaat met bolbekroning. Schacht met twee breuklijnen.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

maakt deel uit van Enameplein

Enameplein (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.