erfgoedobject

Dorpswoning

bouwkundig element
ID: 27511   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27511

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Dorpswoning met winkelpui
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Ename
    Deze bescherming is geldig sinds 08-03-1995

Beschrijving

Vroeger dubbelhuis van vijf traveeën, en één bouwlaag onder zadeldak (pannen, nok evenwijdig aan de straat), in kern uit 18de eeuw, aangepast midden 19de eeuw en in de jaren 1960 omgevormd tot tweegezinswoning met wijziging van de vensters en toevoeging van winkelpui. Sporen van een kleinere zijpuntgevel met vlechtingen in de linker zijgevel. Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel op hardstenen plint, met uitzondering van de deur sterk vergrote moderne muuropeningen. Hoge rechthoekige deur in grijsgeschilderde hardstenen omlijsting op hoge neuten en afgedekt door een brede kroonlijst op eenvoudige consoles; bovenlicht met geometriserend traceerwerk. Licht overstekende fries met fijn geprofileerde kordonlijst en geprofileerde daklijst met gootlijst. Vernieuwing van dak in de jaren 1950 met storende toevoeging van drie brede dakvensters met plat dak.

Gemoderniseerd interieur met behoud in linker kamer van bepleisterde moerbalk en dito zoldering en 18de-eeuwse schouwboezem met stuclijstwerk.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1996


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Dorpswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27511 (Geraadpleegd op 20-08-2019)