Dorpswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Ename
Straat Enameplein
Locatie Enameplein 12, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Dorpswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Ename

Deze bescherming is geldig sinds 08-03-1995.

Beknopte karakterisering

Typologiedorpswoningen
Datering18de eeuw, 19de eeuw

Beschrijving

Dubbelhuis van één bouwlaag en vijf traveeën onder zadeldak (pannen, nok evenwijdig aan de straat), wellicht uit 18de eeuw met in 19de eeuw licht aangepaste voorgevel. Centrale deurtravee gemarkeerd door houten dakkapel met spiegelboogvormig houten zolderluik onder overstekend driehoekig fronton met pronknaald. Witgeschilderde gecementeerde lijstgevel met schijnvoegen op hardstenen plint. Rechthoekige vensters met luiken en lekdrempels verbonden door platte kordonlijst. Rechthoekige deur met bovenlicht deels gevat in een omlijsting met druiplijst opgenomen in geprofileerde kordonlijst. Spiegelpaneel met cirkelmotief boven de deur. Aflijnende kroonlijst.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

maakt deel uit van Enameplein

Enameplein (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.