Burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Ename
Straat Enameplein
Locatie Enameplein 14, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Neoclassicistisch burgerhuis en stallen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Ename

Deze bescherming is geldig sinds 08-03-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat), oudere kern van een bouwlaag (18de eeuw) aangepast en verhoogd met bovenverdieping waarschijnlijk in tweede helft 19de eeuw. Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel op grijsgeschilderde plint. Gelijkvloerse verdieping met schijnvoegen. Twee registers van rechthoekige muuropeningen. Benedenvensters met luiken en onderdorpels in het gevelvlak. Lagere bovenvensters met stucomlijstingen en hardstenen lekdrempels. Centrale deur met geometriserende tracering in het bovenlicht en geprofileerde houten tussendorpel. Geprofileerde daklijst met gootlijst.

Gecementeerde achtergevel met getralied opkamervenster en geometriserend traceerwerk in bovenlicht van achterdeur.

Het binnenhuis bewaart onder het achterdeel van de twee linker traveeën een tonvormig overwelfde kelder onder opkamer met rode vierkante tegelvloer. Voorts diverse elementen getuigend van interieuraanpassingen uit 19de en begin 20ste eeuw.

Achterbouwen met stallen en geïncorporeerde bakoven. Achterliggende tuin met toegangshek tussen gemetste vierkante hekpijlers bekroond door hardstenen dekplaat en dito ornament.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

maakt deel uit van Enameplein

Enameplein (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.