erfgoedobject

Huis Beernaert

bouwkundig element
ID
27516
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27516

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Huis Beernaert
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • omvat de aanduiding als beschermd monument Huis Beernaert
  Deze bescherming is geldig sinds

 • omvat de aanduiding als beschermd cultuurhistorisch landschap Huis Beernaert: binnenkoer
  Deze bescherming is geldig sinds

 • omvat de aanduiding als beschermd monument Huis Beernaert: gevels
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Ename
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Voormalig zogenaamd "Huis Beernaert", in 1989 aangekocht door de provincie Oost-Vlaanderen; gerenoveerd, aangepast en uitgebreid vanaf 1993 naar ontwerp van architect C. Mas in functie van de inrichting van het provinciaal historisch en archeologisch museum van Ename (opening voorzien in 1997). Vormt de noordelijke begrenzing van de Lijnwaadmarkt in het verlengde van de Paardemarktstraat (links) en de Sint-Laurentiusstraat (rechts) en met zijn aanpalende aanhorigheden en deels ommuurde achterliggende tuin tegenover de Sint-Laurentiuskerk de scheiding vormend tussen Enameplein en Lijnwaadmarkt. Vroegere site van een grote hofstede, het "hof Horie", en van een waterpoel, confer kaart van J. Bale van 1661-63.

Dubbelhuis van twee bouwlagen en aanvankelijk zeven traveeën, heden vijf (rechts ingekort met twee traveeën bij straatverbreding in 1908), onder schilddak (leien, nok parallel met de straat) met dakkapel, uit begin 19de eeuw. Bepleisterde lijstgevel op hardstenen plint en met afgeronde gevelhoeken. Begane grond met rechthoekige muuropeningen, rondbogige bovenvensters. Vensters met recent vernieuwd houtwerk. Geaccentueerde en aanvankelijk centrale, brede poorttravee tussen kolossale pilasters en met breed balkon voorzien van ijzeren leuning op bovenverdieping. Poort met verzorgd houtwerk en bovenlicht met geometriserende tracering. Gecementeerde achtergevel van slechts drie traveeën met linker poorttravee tussen pilasters.

In functie van het in te richten museum aangepast binnenhuis; behouden gang met wanden gedecoreerd met gemarmerde schildering, imitatielijstwerk en -pilasters, en drie rechthoekige gepolychromeerde deurstukken die elk een tafereel met kind voorstellen (vierde kwart van de 19de eeuw ?).

Links aanpalende voormalige landelijke industriële aanbouw van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat), uit de eerste helft van de 19de eeuw tot midden 19de eeuw met overwelfde kelder, mogelijke rest van oudere constructie; tijdens het derde kwart van de 19de eeuw voornamelijk gebruikt als weefatelier en circa 1875 korte tijd als cichoreidrogerij. Verankerde, gewitte bakstenen lijstgevel geleed door lisenen; klein rondboogvenster met ijzeren tracering, drie keldervensters en rechthoekige vensters met vernieuwd houtwerk. Tuingevel met rondboogpoort en dito vensters.

Lager en haaks aangebouwd voormalig koetshuis van vier traveeën onder pannen zadeldak, uit het derde kwart van de 19de eeuw. Gewitte bakstenen tuingevel; huidige rondboogvensters en -poort recent aangebracht ter vervanging van de vroeger gewijzigde openingen in de rondbogige spaarvelden tussen pilasters.

Deels tegen de tuingevel van het vroeger huis en atelier opgerichte moderne uitbouw van één verdieping met plat dak naar ontwerp van architect C. Mas, toegevoegd omwille van het in het museumprogramma voorziene reliëfplan van stad Oudenaarde van 1746 van architect Nézot, nu te Rijsel.

 • BERINGS G., Ename: meer dan een abdij. Historische schets van een dorpsontwikkeling, in Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne, 1992, p. 45- 47; 49, 62.
 • DEVOS P., Het huis Beernaert, Lijnwaadmarkt 20 te Ename, Open Monumentendag te Oudenaarde 10 september 1989, Oudenaarde, 1989, p. 51-52.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Huis Beernaert [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27516 (Geraadpleegd op )