Industrieel gebouw

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Ename
Straat Lijnwaadmarkt
Locatie Lijnwaadmarkt 34, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Industrieel gebouw

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Industrieel gebouw

Deze bescherming is geldig sinds 08-03-1995.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Ename

Deze bescherming is geldig sinds 08-03-1995.

Beschrijving

Voormalig landelijk industriëel gebouw, vroeger horend bij een brouwerij en azijnfabriek, aldus vermeld op kaart van P. Vander Maelen (midden 19de eeuw). Vrijstaand breedhuis van vier traveeën en één bouwlaag op souterrain, onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat), waarschijnlijk uit de tweede helft van de 19de eeuw - aanpassing van oudere kern. Verankerde, gewitte bakstenen lijstgevel op gepikte plint. Sporen van aanpassingen onder andere uitmetselingen tegen onderste deel van de lisenen die de tweede traveeën begrenzen. Drie halfcirkelvormige keldervensters, waarvan één gedicht (in linker travee). Vier segmentboogvensters met hardstenen lekdrempel op verhoogde begane grond. Rechthoekige deur in vlakke hardstenen omlijsting met fijn druiplijstje en steektrap (3 trappen). Merkwaardige overwelfde kelder rustend op zes rechthoekige pijlers met lijstkapiteel. Links aansluitend breed ijzeren toegangshek naar achtererf.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Aanvullende informatie

Volgens het beschermingsbesluit en het advies van de KCML dat mee werd betekend, heeft het pand een kern uit de 18de eeuw.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DO000926, Lijnwaadmarkt 34: woning (advies KCML, 1995)

Dubaere, Barbara (12-05-2015 )

Relaties

maakt deel uit van Lijnwaadmarkt

Lijnwaadmarkt (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.