Kaasstrooimolen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Heist-op-den-Berg
Deelgemeente Heist-op-den-Berg
Straat Bruggeneindse Heibaan
Locatie Bruggeneindse Heibaan 13, Heist-op-den-Berg (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Heist-op-den-Berg (adrescontroles: 11-10-2006 - 11-10-2006).
  • Inventarisatie Heist-op-den-Berg (geografische inventarisatie: 01-01-1997 - 31-12-1997).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kaasstrooimolen

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Windmolen Kaasstrooimolen

Deze bescherming is geldig sinds 19-04-1955.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Windmolen gelegen op een zogenamde molenberg, op de hoek met de Peerdekerkhofstraat, nabij de grens met Hulshout. Het is de enige resterende houten molen in het arrondissement Mechelen. In 1474 eigendom van ridder Pot, in 1587 van de toenmalige Heer van Heist. Circa 1830 in het bezit van de hertog d'Ursel, waarvan de nazaten de molen in 1880 verkochten aan Victor Van Bael. Sedert 1978 eigendom van de gemeente. Grondig gerestaureerd naar ontwerp van architect P. Gevers in samenwerking met E. Spiessens in de periode 1989-1990.

Houten staak- of standaardmolen met kapeldak (leien) en gesloten voet, behorend tot de oudste molentypes die in ons land voorkomen. De gesloten voet is een octogonale bakstenen constructie. De verankering bestaat uit vier teerlingen waarop twee horizontale balken rusten; hierop bevinden zich acht schuine schoorbalken (steekbanden) die het gewicht van de bovenbouw dragen. Typisch voor de Kempische staakmolens is de steile helling van de steekbanden. Door het snijpunt van de ankerbalken loopt een verticale, eiken molenstaak, waaromheen het houten molenhuis met twee niveaus (steenzolder en maalzolder) is gebouwd. Bij de trap, het kruiwiel waarmee de wieken loodrecht op de wind worden gericht voor een maximale windvang.

  • DIRIKEN P., Geogids Heist-op-den-Berg, s.l., 1994, p. 39.
  • HOEBEN R., Portret van een draaiende molen, in Natuur- en Stedeschoon, LIX nummer 3, mei-juni 1990, p. 12-14.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kantons Duffel - Heist-op-den-Berg, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1997

Aanvullende informatie

Op de site van de Kaasstrooimolen staat heden ook de Pandoerenhoeve; het betreft een heropbouw van de oorspronkelijke hoeve in de Pandoerenhoek in Schriek.

Van Acker, Pascal (27-09-2013 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Bruggeneindse Heibaan

Bruggeneindse Heibaan (Heist-op-den-Berg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.