Herberg Het Stadhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Ename
Straat Martijn van Torhoutstraat
Locatie Martijn van Torhoutstraat 184-186, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herberg Het Stadhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Herberg Het Stadhuis: gevel en bedaking linkerdeel
gelegen te Martijn van Torhoutstraat 184 (Oudenaarde)

Deze bescherming is geldig sinds 08-03-1995.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Ename

Deze bescherming is geldig sinds 08-03-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig café zogenaamd "Stadhuis" en vroeger gemeentehuis; als "herberge het Stadhuys" vermeld in 1789. Zou opgericht zijn op de plaats waar voorheen de vierschaar gevestigd was. Breedhuis van aanvankelijk negen traveeën en een bouwlaag, heden twee rijhuizen van respectievelijk vijf en twee traveeën onder zadeldak (pannen, nok parallel met de straat), waarschijnlijk uit de tweede helft van de 18de eeuw. Achtste en negende traveeën gesloopt en naar verluidt in 1955 vervangen door nieuw rijhuis (nummer 188). Verankerde bakstenen lijstgevel met ijzeren ringen boven de plint, segmentboogvenstens met sponning en luikduimen in hardstenen hoekblokken.

Nummer 184 met sporen van okerkleurige kalklaag, vensters met hardstenen onderdorpels en houten kruiskozijnen en een brede korfboogpoort links met doorrit. Gewitte bakstenen achtergevel van vier traveeën met rechts afgeronde gevelhoek; vier per twee gekoppelde getraliede steekboogvormige opkamervensters, boven tweedelige tonvormig overwelfde kelder voorzien van buitenkeldertrap en een getralied keldervenstertje. Twee aaneenpalende opkamers met bewaarde rode vierkante tegelvloer en twee kleine schouwen (rug aan rug) met eenvoudig stuclijstwerk.

Nummer 186 met witte gevelbeschildering en verhoogde deuropening. In benedenkamer, overblijvend deel van vroeger café, houten bordestrap met balusterleuning en hoofdbaluster met bolbekroning.

  • DEVOS P., De gemeentehuizen in Oost-Vlaanderen, Gent, 1982, p. 710.
  • DHOOP E., Ename in oude prentkaarten foto's en doodsbeeldekens, Oudenaarde, 1978.
  • KERCKAERT N., Oude Oostvlaamse huisnamen 5, Gent, 1991, p. 114.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Ename

Abdijsteeg 1-4, Abdijstraat 1-45, 2-14, 32-42, Beaucarnestraat 1-31, Enameplein zonder nummer, 2-18,...

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Martijn van Torhoutstraat

Martijn van Torhoutstraat (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.