Klooster van de zusters van barmhartigheid

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Ename
Straat Martijn van Torhoutstraat
Locatie Martijn van Torhoutstraat 190-194, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Klooster van de Zusters van Barmhartigheid

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Klooster van de zusters van barmhartigheid: gevel linkerdeel
gelegen te Martijn van Torhoutstraat 190 (Oudenaarde)

Deze bescherming is geldig sinds 23-06-1976.

omvat de bescherming als monument Klooster van de zusters van barmhartigheid: linkerdeel
gelegen te Martijn van Torhoutstraat 190 (Oudenaarde)

Deze bescherming is geldig sinds 08-03-1995.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Ename

Deze bescherming is geldig sinds 08-03-1995.

Beschrijving

Voormalig klooster van de Zusters van Barmhartigheid met Heilige Antonius als beschermheilige en bijhorende school, thans school van het Katholiek Basis Onderwijs Ename.

In 1889 betrokken Zusters van Barmhartigheid, afkomstig van het moederhuis van de congregatie te Ronse, het herenhuis (nummer 190) geschonken door de juffrouwen Schautheer en richtten er een klooster met school in. In 1896 opening van het pensionaat van de Heilige Antonius van Padua voor meisjes (na korte tijd afgeschaft). In de loop van de eerste helft van de 20ste eeuw werden nieuwe schoolgebouwen opgericht ter vervanging van de verworven beluikhuizen en landgebouwen op de rechtse aanpalende percelen (nummers 192-194). Sluiting van het klooster in 1987. Toevoeging van nieuwe schoolgebouwen achter de bestaande in 1993-94 naar ontwerp van architectenbureau Merchie-Delobelle.

Nummer 190. Herenwoning van twee bouwlagen en zeven traveeën onder zadeldak (leien, nok parallel aan de straat), uit midden 18de eeuw. Bepleisterde en lichtgrijsgeschilderde lijstgevel met symmetrische opbouw. Centrale deurtravee tussen markante geblokte pilasters in het midden oversneden door vlakke kolossale pilasters. Middenrisaliet van drie traveeën begrensd door pilasters met stucornament op de gelede en geprofileerde puilijst. Geveluiteinden met geblokte hoekpilasters. Licht gebogen beneden- en rechthoekige bovenvensters omlijst door uitspringende platte banden en voorzien van hardstenen lekdrempels. Bovenverdieping met casementen tussen stucconsoles. Opvallende deur met golvende boog gevat in een geprofileerde omlijsting onder gebogen kroonlijst. Gebogen gesculpteerde houten tussendorpel in rococostijl met masker. Bovenlicht met geometriserend traceerwerk. Aflijnend hoofdgestel met gootlijst.

Beraapte achtergevel. Het grotendeels gemoderniseerd interieur bewaart nog een kelder met tongewelf onder opkamer in de linkertravee, beide ruimten met vierkante rode tegelvloer. Stuclijstwerk tegen zoldering en schouwboezem in salon rechts vooraan. 18de-eeuwse houten trap met uitgewerkte trappaal.

Rechts aansluitende poort met bepleisterde lijstgevel bekroond met driehoekig fronton. Voorzien van brede korfboogpoort onder druiplijst tussen deels geblokte schuin geplaatste muurstukken met stucornament en schamppaal. Doorgang onder lessenaarsdak.

Nummers 192-194. Aan de straat palend schoolgebouw van een verdieping en zeven traveeën onder zadeldak (pannen, nok parallel met de straat), tussen zijtrapgevels, opgericht in 1910-1911 en aanvankelijk bestaand uit twee klaslokalen. Overwegend blinde bakstenen lijstgevel geritmeerd door lisenen en boogvormige spaarvelden. Middentravee met vierlicht en eindigend op getrapt dakvenster. Rechts poortje, rest van de vroeger gescheiden ingangen voor jongens en meisjes.

Haakse vleugel op perceelsgrens van nummers 190 en 192-194 bestaand uit een klaslokaal van 1928 (achteraan) en aansluitende klaslokalen van 1929-1930 met feestzaal op de mansardeverdieping en toneelscène boven eerstgenoemd klaslokaal, naar ontwerp van architect A. Bressers. IJzeren buitentrap tegen de linker zijgevel (achteraan) van 1933. Voorste bouwblok van dezelfde vleugel aan de straat opgericht in 1937. Bak- en hardstenen trapgevel van twee traveeën en twee bouwlagen onder verspringend leien zadeldak (nok loodrecht op de straat met decoratieve vorstkam). Bovenverdieping met drielichtskozijnen. Gevelsteen met opschrift "1937" tussen twee grote ruitvormige gevelstenen. Rechts gekanteelde poortgevel van anderhalve bouwlaag.

  • Pastorie Ename, Liber memorialis.
  • DEVOS T., SCHELSTRAETE L. & VANDERHAEGHEN A. e.a. 1989: 100 jaar Katholiek Basis Onderwijs Ename, Oudenaarde.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Ename

Abdijsteeg 1-4, Abdijstraat 1-45, 2-14, 32-42, Beaucarnestraat 1-31, Enameplein zonder nummer, 2-18,...

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Martijn van Torhoutstraat

Martijn van Torhoutstraat (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.