Café Au repos des voyageurs

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Ename
Straat Paardemarktstraat
Locatie Paardemarktstraat 35, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Café Au repos des voyageurs

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Ename

Deze bescherming is geldig sinds 08-03-1995.

Beknopte karakterisering

Typologiecafés
Dateringvierde kwart 19de eeuw

Beschrijving

Hoekhuis met de Wallestraat, voormalig café zogenaamd "Au repos des voyageurs", later café zogenaamd "Torreke te Walle". Dorpshuis van anderhalve bouwlaag en zes traveeën waarvan de derde een afgeschuinde hoektravee vormt, onder pannen zadeldaken. Geelgeschilderde gecementeerde lijstgevel met schijnvoegen op plint in imitatie-rustica en voorzien van jaarankers 1899 verwijzend naar het bouwjaar. Segmentboogvomige muuropeningen. Deur onder rechte druiplijst en met lange vlakke fries voor herbergopschrift tussen de kleine bovenvensters met lekdrempelversiering. Beraapte rechter zijpuntgevel.

  • Stadsarchief Oudenaarde, Modern archief, EN. 861.3-82.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Ename

Abdijsteeg 1-4, Abdijstraat 1-45, 2-14, 32-42, Beaucarnestraat 1-31, Enameplein zonder nummer, 2-18,...

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Paardemarktstraat

Paardemarktstraat (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.