erfgoedobject

Hofstede en herberg de Swane

bouwkundig element
ID
27536
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27536

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hofstede en herberg de Swane
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Ename
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Voormalige hofstede en herberg zogenaamd "de Swane", reeds vermeld in 1538 en voorkomend op kaart van J. Bale van 1661-63. In het begin van de 20ste eeuw hoeve, winkel, logementshuis en café zogenaamd "Estaminet Belle vue", heden taverne "d' Abdijhoeve". Vroeger grotere hoeve van het semigesloten type, in de tweede helft van de 19de eeuw gereduceerd tot een L-vormig gebouwencomplex met woning op hoek Paardemarktstraat. Lange boerenwoning van zes traveeën onder hoog pannen zadeldak (nok parallel met de straat), heden met 19de-eeuws uitzicht doch oudere kern. Verankerde en beraapte lijstgevel met gewitte bepleisterde platte banden op grijsgeschilderde bepleisterde plint met ijzeren ringen voor het vastbinden van paarden. Rechthoekige muuropeningen. Vensters met hardstenen lekdrempels en onder geelgeschilderde panelen; kunststoffen vensterluiken en vernieuwd houtwerk. Gewitte geprofileerde daklijst met hanggoot. Overige gevels van gewitte baksteen op gepikte plint, op het erf vensters met houten latei en tralies. Hoog kelderluik in de linker zijgevel. Grote kelder onder linkse huishelft met twee parallelle tongewelven. Balklaag met jaartal 1678 op voluutmotief van moerbalk. Gelagkamer deels met oude rode vierkante tegelvloer en haard met bakstenen wangen.

Links aan de straat palende bedrijfsvleugel voorzien van rechthoekige poort met brede doorrit. Erfgevel met hoog houten zolderluik onder zadeldak.

Rechts haakse aanbouw, rest van oorspronkelijk langer bedrijfsgebouw palend aan Paardemarktstraat van anderhalve bouwlaag en twee traveeën met korfboogpoort en doorrit. Erfgevel met twee korfbogen; blinde bovenverdieping.

 • Stadsarchief Oudenaarde, Modern archief, EN. 861.3-82.
 • BERINGS G., Ename: meer dan een abdij. Historische schets van een dorpsontwikkeling, in Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde en zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne, XXIX, 1992, p. 57.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties

 • Is deel van
  Dorpskom Ename

 • Is deel van
  Wallestraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hofstede en herberg de Swane [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27536 (Geraadpleegd op )