Hofstede en herberg de Swane

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Ename
Straat Wallestraat
Locatie Wallestraat 161, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hofstede en herberg de Swane

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Ename

Deze bescherming is geldig sinds 08-03-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige hofstede en herberg zogenaamd "de Swane", reeds vermeld in 1538 en voorkomend op kaart van J. Bale van 1661-63. In het begin van de 20ste eeuw hoeve, winkel, logementshuis en café zogenaamd "Estaminet Belle vue", heden taverne "d' Abdijhoeve". Vroeger grotere hoeve van het semi-gesloten type, in de tweede helft van de 19de eeuw gereduceerd tot een L-vormig gebouwencomplex met woning op hoek Paardemarktstraat. Lang boerenhuis van zes traveeën onder hoog pannen zadeldak (nok parallel met de straat), heden met 19de-eeuws uitzicht doch oudere kern. Verankerde en beraapte lijstgevel met gewitte bepleisterde platte banden op grijsgeschilderde bepleisterde plint met ijzeren ringen voor het vastbinden van paarden. Rechthoekige muuropeningen. Vensters met hardstenen lekdrempels en onder geelgeschilderde panelen; plastiek vensterluiken en vernieuwd houtwerk. Gewitte geprofileerde daklijst met hanggoot. Overige gevels van gewitte baksteen op gepikte plint, op het erf vensters met houten latei en tralies. Hoog kelderluik in de linker zijgevel. Grote kelder onder linkse huishelft met twee parallelle tongewelven. Balklaag met jaartal 1678 op voluutmotief van moerbalk. Gelagkamer deels met oude rode vierkante tegelvloer en haard met bakstenen wangen.

Links aan de straat palende bedrijfsvleugel voorzien van rechthoekige poort met brede doorrit. Erfgevel met hoog houten zolderluik onder zadeldak.

Rechts haakse aanbouw, rest van oorspronkelijk langer bedrijfsgebouw palend aan Paardemarktstraat van anderhalve bouwlaag en twee traveeën met korfboogpoort en doorrit. Erfgevel met twee korfboen; blinde bovenverdieping.

  • Stadsarchief Oudenaarde, Modern archief, EN. 861.3-82.
  • BERINGS G., Ename: meer dan een abdij. Historische schets van een dorpsontwikkeling, in Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde en zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne, XXIX, 1992, p. 57.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Ename

Abdijsteeg 1-4, Abdijstraat 1-45, 2-14, 32-42, Beaucarnestraat 1-31, Enameplein zonder nummer, 2-18,...

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Wallestraat

Wallestraat (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.