erfgoedobject

Restanten gotische kerk

bouwkundig element
ID
27560
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27560

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gotische kerk
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Vroeger parochiekerkje voorin gedeeltelijk ommuurde grote beboomde tuin gelegen, naar het zuiden georiënteerd. In 1828 worden kerk, omringende ommuurde kerkhof en andere kerkgoederen verkocht, teneinde de bouw van de Sint-Amanduskerk te bekostigen; in 1830 tot woningen verbouwd.

Kruisvormig vermoedelijk driebeukig gotisch kerkje uit midden 16de eeuw, verschillende keren verwoest, in 1645 volledig heropgebouwd tot een renaissancekerk op grondvesten van de twee kruisbeuken der gotische kerk; twee zandstenen zuilen uit de 16de eeuw bleven deels bewaard. In 1651-52(?) brandde de kerk uit, in 1669 gebruikt als hospitaal voor de Franse troepen. In 1713 bepleistering van het plafond met Lodewijk XIV-motieven, plafond gewit en nieuwe vloer gelegd in 1747. Op 2 oktober 1797 laatste mis opgedragen. Tijdelijk gebruikt als stapelhuis voor steenkool. Toren afgebroken in 1830; schip tot woningen verbouwd. Sedert 1862 in het bezit van de familie Vander Eecken.

L-vormige verankerde baksteenbouw onder zadeldak (leien, nok parallel aan de straat), gelegen achter vroegere kerkhofmuur; opnieuw ingedeeld in 1849, 1887 en 1938; verschillende bouwsporen.

Zuidelijke puntgevel met vlechtingen, twee rechthoekige vensters met houten lateien. Westelijke zijgevel, links spitsboogportaal in korfbogige bakstenen omlijsting, gedateerde jaarsteen 1613 onder een in baksteen uitgespaarde kruisvorm. Ten noorden en ten zuiden van het portaal twee resten van zandstenen zuilen op hoge sokkel uit de 16de eeuw, onder breed segmentbogig kerkvenster. Centrale lichtgetoogde toegang en eiken deur (wellicht collage van hergebruikt materiaal) met ingegrift jaartal 1776.

Noordelijke puntgevel met vlechtverband en rechthoekig venster. Oostelijke zijgevel ingedeeld in twee huisjes, benadrukt door een bakstenen muurtje loodrecht op de gevel. Noordelijk huisje van vier traveeën en twee bouwlagen met rechthoekige muuropeningen. Op beide bouwlagen plafondbepleistering van 1713 in Lodewijk XIV-stijl.

Ten zuiden huisje met rechthoekige muuropeningen en bepleisterd tongewelf, op tweede bouwlaag bekleed met paneel- en lijstwerk, waarbinnen een wapenschild en 1747.

In het uiterste noorden van de westelijke zijgevel lager bakstenen aanbouwsel (vroegere sacristie?).

  • VANDEVELDE H., Leupegem door de eeuwen heen, Leupegem, 1937, p. 54-58. Vandevelde L., Leupegem - De kerkgebouwen, Monumenten en landschappen in Oudenaarde, III, Oudenaarde, 1991, p. 71-74.
  • VANDEVELDE P., De Geschiedenis der Kerkgebouwen van Leupegem, in Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne, XII, 1960-61, p. 271-291.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Restanten gotische kerk [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27560 (Geraadpleegd op )