erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Amandus

bouwkundig element
ID
27567
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27567

Juridische gevolgen

Beschrijving

Zuidelijk georiënteerde parochiekerk van 1830 in neoclassicistische stijl, ter vervanging van en deels bekostigd door verkoop van de oudere kerk in Armenlos; een deel van het vroegere kerkmobilair werd hergebruikt, alsook het torenkruis. Eind 1899 vergroten van sacristieën, herstellen van oorlogsschade in 1921, aanbrengen van elektrische verlichting in 1924, herstellen van de voorgevel door architect H. Colpaert en wellicht plaatsen van reliëf in noordelijke gevel in 1925, herstellingen van oorlogsschade aan dak en toren in 1946, dakherstellingen en schilder- en onderhoudswerken eind 1960. Vroeger ommuurd kerkhof gebruikt tot 1898 verdween in 1931, oude kerkhofmuur toen vervangen door lage omheining met nu verdwenen ijzeren hekken door H. Goethals. Winterkapel; Heilige Ritakapel van 1978 door architect A. Mas; in 1980 ingewijd.

Ten zuiden, achter het koor gelegen hard- en bakstenen grafmonument van 1863 (zie gedenksteen binnenin) voor het echtpaar Vander Eecken - De Raedt; in de vorm van een rechthoekige open kapel onder zadeldak met rondbogige opening met ijzeren hek in de voorgevel en open oculus in de achtergevel, naar verluidt voorheen met gekleurd glasraam met Christushoofd. Driebeukige kerk, kleine vierkante toren op noordelijke gevel, schip van zes traveeën en halfronde koorapsis in het zuiden. Baksteen op hardstenen plint, noordelijke voorgevel bekleed met voorheen geel- en nu witgeschilderde imitatie-natuursteen. Leien bedaking.

Noordgevel in streng laatclassicisme: bepleisterd en witgeschilderd met imitatiebanden. Acht pilasters op hardstenen sokkel met centraal klein rondbogig portaal in hardstenen omlijsting waarboven ovale oculus met ijzeren tracering en jaartal 1830. Daarboven groot hoofdgestel met lunet bekroond door driehoekig fronton met "Het Allesziend Oog". Rondbogig hoogreliëf van 1925 tussen tweede en derde pilaster met "t Heilig Hart van Christus" gevat in rechthoekige omlijsting met twee pilasters, onderaan opschrift "Leupegem aan 't Heilig Hart". Massieve vierkante toren op noordelijke gevel, bepleisterd en witgeschilderd met in elke gevel twee rondbogige openingen en leien torenbedaking bekroond door achthoekige houten gesloten lantaarn met koepel en granaatappelbekroning. Zijgevels identiek opgevat; lunetten als bovenlichten van de middenbeuk, vijf rondboogvensters in de zijbeuken; ijzeren tracering.

Zuidgevel: halfcirkelvormig koor met twee rondboogvensters geflankeerd door sacristieën. Ten westen, aangebouwde Heilige Ritakapel; winterkapel.

Interieur

Bepleisterd en witgeschilderd, rondbogige scheibogen op slanke zuilen, tongewelven boven midden- en zijbeuken, rondbogig koor en apsis in het zuiden, doksaal in het noorden met ten westen, halfcirkelvormige en rondbogige doopkapel.

Mobilair

Schilderijen: Verrijzenis, Vlaamse School, vierde kwart van de 18de eeuw; Heilige Amandus van Maastricht verkondigt het geloof, Vlaamse School, 19de eeuw; Maagd met de rozenkrans, Mathias Zens, 1900. Beeldhouwwerk: Heilige Rochus van Montpellier, gepolychromeerd hout, 19de eeuw. Hoofdaltaar door E. Vandevijvere en O. Van Ommeslaeghe, geschonken in 1868 door weduwe Vander Eecken confer chronogram, eiken altaartafel, 1904, met tabernakel met koepelbekroning en eiken gesculpteerde halfcirkelvormige portiek waarin Heilige Amandus in stralenmontrans, zijlings Heilige Hubertus als priester en als jager; zijaltaar, altaartafel met beeld: Heilige Amandus van Maastricht, gepolychromeerd hout, 18de eeuw. Koorgestoelte, hout, 1868(?). Zwarte marmeren lambrizering, na de Eerste Wereldoorlog. Preekstoel met dubbele trap, hout, eclectisch, ingewerkt ouder rugpaneel met afbeelding van Heilige Amandus. Biechtstoelen uit vroegere kerk, hout.

Orgel, 1866, houten klankkast, C. Anneessens, hersteld voor 1911 door F. Joris en in 1977 door Laureyns. Doopvont uit vroegere kerk, marmer met koperen bekroning, 18de eeuw. Glasramen in koor in opdracht van weduwe Vander Eecken in 1879 door C. Van Crombrugge. Kruisweg, 1904, gepolychromeerd.

  • DEVOS P., Leupegem - De Parochiekerk (Sint-Amandus), Monumenten en Landschappen in Oudenaarde, III, Oudenaarde, 1991, p. 65-70.
  • VANDENBUSSCHE-VAN DEN KERKHOVE C., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie Oost-Vlaanderen, Kanton Oudenaarde, Brussel, 1978, p. 31-32.
  • VANDEVELDE H., Leupegem door de eeuwen heen, Leupegem, 1937, p. 59-74.
  • VANDEVELDE L., Leupegem - De Kerk onder het Nieuw Regime (na 1795), Oudenaarde, 1980.
  • VANDEVELDE L., De kerkgebouwen, Monumenten en Landschappen in Oudenaarde, III, Oudenaarde, 1991, p. 71-74.
  • VANDEVELDE P., De geschiedenis van de kerkgebouwen van Leupegem, in Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne, XII, 1960-61, p. 271-291.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiekerk Sint-Amandus [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27567 (Geraadpleegd op )