Schipperskerkje

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Leupegem
Straat Jan Baptist Eeckhoutskaai
Locatie Jan Baptist Eeckhoutskaai zonder nummer, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Schipperskerkje

Deze bescherming is geldig sinds 20-09-1958.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Schipperskerkje

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

* Zogenaamd "Schipperskerkje", vermoedelijk oud stapelhuis aan de vroegere Scheldekaai, minstens vanaf 1645 in het bezit van het armenbestuur van Leupegem (thans Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn). Verschillende functies: kalkschuur, (nood)kerkje, in de jaren 1940 kolenmagazijn en in de jaren 1950 stapelhuis. Ligging en ontbreken van vensteropeningen kunnen verwijzen naar handelsfunctie. Volgens archiefdocumenten werd tussen 1115-1148 in Leupegem een kerk gebouwd. Datering, grondplan en bouwwijze van het zogenaamd "Schipperskerkje" zouden vergelijkbaar zijn met deze van Romaanse zaalkerkjes, eerstgenoemde kan daarvan een restant zijn; eventueel opgetrokken met afbraakmateriaal van de portuskerk van Ename. Het kan ook een zaalgebouw zijn, deel uitmakende van de woning van de plaatselijke heer. Rechthoekige eenbeukig gebouwtje achterin een grasplein gelegen, in kern minstens uit de 11de tot de 12de eeuw. Onregelmatige blauwe Doornikse steen en zijpuntgevels afgewerkt met baksteen onder meer voor vlechtingen onder steil zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat). Hoeken en zijpuntgevels op onregelmatige afstanden (later?) gestut door zware steunberen in onregelmatige blauwe Doornikse steen. Midden van de noordelijke gevel rechthoekige poortopening als enige toegang tot de binnenruimte. Jaarankers 17(?)2 en 18de-eeuws kruisje in oostelijke gevel, wellicht verwijzend naar restauratie aan het dak en het (weder?) hoger optrekken van de muren. Volgens H. Vande Velde jaarankers 1712, volgens anderen jaarankers 1722. Kruis kan verwijzen naar tijdelijke religieuze functie.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Oost-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief.
  • BERINGS G., Landschap, geschiedenis en archeologie in het Oudenaardse, Oudenaarde, 1989, p. 55.
  • DEVOS P., Het zogenaamd schipperskerkje, Monumenten en Landschappen in Oudenaarde, III, Oudenaarde, 1991, p. 76-77.
  • VANDEVELDE H., Leupegem door de eeuwen heen, Leupegem, 1937, p. 49-54.
  • VANDEVELDE P., De Geschiedenis der Kerkgebouwen van Leupegem, in Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne, XII, 1961, p. 271-291.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Jan Baptist Eeckhoutskaai

Jan Baptist Eeckhoutskaai (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.