erfgoedobject

Schipperskerkje

bouwkundig element
ID
27571
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27571

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd monument Schipperskerkje
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Schipperskerkje
  Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

"Schipperskerkje", vermoedelijk oud stapelhuis aan de vroegere Scheldekaai, minstens vanaf 1645 in het bezit van het armenbestuur van Leupegem (heden Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn). Verschillende functies: kalkschuur, (nood)kerkje, in de jaren 1940 kolenmagazijn en in de jaren 1950 stapelhuis. Ligging en ontbreken van vensteropeningen kunnen verwijzen naar handelsfunctie. Volgens archiefdocumenten werd tussen 1115-1148 in Leupegem een kerk gebouwd. Datering, grondplan en bouwwijze van het zogenaamd "Schipperskerkje" zouden vergelijkbaar zijn met deze van romaanse zaalkerkjes, eerstgenoemde kan daarvan een restant zijn; eventueel opgetrokken met afbraakmateriaal van de portuskerk van Ename. Het kan ook een zaalgebouw zijn, deel uitmakende van de woning van de plaatselijke heer. Rechthoekige eenbeukig gebouwtje achterin een grasplein gelegen, in kern minstens uit de 11de tot de 12de eeuw. Onregelmatige blauwe Doornikse steen en zijpuntgevels afgewerkt met baksteen onder meer voor vlechtingen onder steil zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat). Hoeken en zijpuntgevels op onregelmatige afstanden (later?) gestut door zware steunberen in onregelmatige blauwe Doornikse steen. Midden van de noordelijke gevel rechthoekige poortopening als enige toegang tot de binnenruimte. Jaarankers 17(?)2 en 18de-eeuws kruisje in oostelijke gevel, wellicht verwijzend naar restauratie aan het dak en het (weder?) hoger optrekken van de muren. Volgens H. Vande Velde jaarankers 1712, volgens anderen jaarankers 1722. Kruis kan verwijzen naar tijdelijke religieuze functie.

 • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Oost-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief.
 • BERINGS G., Landschap, geschiedenis en archeologie in het Oudenaardse, Oudenaarde, 1989, p. 55.
 • DEVOS P., Het zogenaamd schipperskerkje, Monumenten en Landschappen in Oudenaarde, III, Oudenaarde, 1991, p. 76-77.
 • VANDEVELDE H., Leupegem door de eeuwen heen, Leupegem, 1937, p. 49-54.
 • VANDEVELDE P., De Geschiedenis der Kerkgebouwen van Leupegem, in Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne, XII, 1961, p. 271-291.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in BelgiĆ«, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Schipperskerkje [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27571 (Geraadpleegd op )