erfgoedobject

Hospice

bouwkundig element
ID
27580
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27580
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hospice
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Hospice van 1868-1874, opgericht met schenkingen van het echtpaar Vander Eecken - De Raedt. In 1930 en na 1945 werd het dak hersteld, in de jaren 1940 werd de hoge muur aan de straatkant vervangen door een lage haag. Verzorgend personeel, de zusters van de Heilige Vincentius à Paulo uit Poeke in 1955 vervangen door de damen bernardinnen uit Oudenaarde. Sedert 1981 leegstaand.

Achterin gelegen bakstenen constructie van zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leien, nok parallel aan de straat). Beraapte lijstgevel met rondbogige zandstenen lijst met licht getoogde vensters gevat in zandstenen omlijsting. Middenrisaliet, tot midden 20ste eeuw bekroond door trapgeveltje, licht getoogde dubbele deur onder bovenlicht waarboven venster. Verscheidene panelen met de namen van de stichters en weldoeners (onder andere "Het Ouderlingehuis aan zijne stichters Mr. en Mw. Désiré Vander Eecken - De Raedt, 1880, en aan zijn weldoeners"). Linker zijgevel van drie traveeën met in beide bouwlagen licht getoogde blinde vensters met bakstenen druiplijst en in de geveltop een oculus gevat in een bakstenen Davidster. Sobere achtergevel met licht getoogde muuropeningen met bakstenen druiplijst.

  • VANDEVELDE L., Het ouderlingentehuis van Leupegem, in Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaaraarde en zijn Kastelnij en van den Lande tussen Maercke en Ronne, XXVII, 1990, p. 115-129.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hospice [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27580 (Geraadpleegd op )