erfgoedobject

Neogotische villa

bouwkundig element
ID
27588
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27588

Juridische gevolgen

Beschrijving

Afgelegen L-vormige villa van de jaren 1890, opgetrokken in neogotische stijl op terreinhelling, toegankelijk via smal gekasseid baantje dwars doorheen glooiende weiden.

Verankerde baksteenbouw en pannen zadeldaken. Lijstgevel met tandlijst met dropmotief en sierankers.

Hoofdvleugel van vier Brugse traveeën en één bouwlaag gemarkeerd door twee dakkapelletjes met houten windvaan en getrapt dakvenster in de tweede deurtravee, segmentbogige deur waarboven dito venster en beeldnis. Overige traveeën met segmentbogige vensters gevat in spitsbogige omlijsting met drielobtracering in het boogveld.

Links, zijtrapgevel met lager aanbouwsel. Rechts, aanleunende haakse vleugel met trapgevel en sierankers, Brugse travee waarbinnen rondbogige deur, licht getoogd venster en drielobtracering in het boogveld. Flankerende licht getoogde vensters gevat in spitsbogige omlijsting met driepas in boogveld. Voor villa, op hellend terrein aangelegd terras boven recente garage.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Neogotische villa [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27588 (Geraadpleegd op )