erfgoedobject

Klooster en school

bouwkundig element
ID
27591
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27591
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Klooster
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Katholieke basisschool, als klooster en school in 1879 gesticht door Juffr. De Wed. Vandereecken - De Raedt (zie arduinen plaat links onderaan in de middenbouw). In 1908 uitbreiding door aanbouw van zijvleugels. Recentere lage bakstenen ommuring.

Hoge middenbouw van 1879 van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat); houten dakrand met klossen. Fijn beraapte gevel met licht getoogde vensters met bewaard houtwerk.

Zijvleugels van 1908 van twee traveeën en twee bouwlagen onder schilddaken (kunstleien, nok parallel aan de straat). Rechthoekige benedenvensters en getoogde bovenvensters, bewaard houtwerk en arduinen lekdrempels. Ten noorden, laag aanbouwsel van de jaren 1910.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Klooster en school [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27591 (Geraadpleegd op )