erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID
27594
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27594

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Hoeve van het semigesloten type. Bakstenen hoevegebouwen opgesteld in U-vorm aan grotendeels gekasseid binnenerf. Twee hoge, vierkante bakstenen pijlers aan de straat, beide door een muur verbonden met achterliggende stalvleugel (tweede helft van de 19de eeuw), markeren de rechthoekige toegangspoort ervan met doorrit naar het erf. Links van de poort: rondboogvormige beglaasde gevelnis in rode bakstenen omlijsting en met Heilige Antoniusbeeld.

Ten noordwesten, lange boerenwoning van negen traveeën onder zadeldak (leien, nok loodrecht op de straat); volgens sporen in metselwerk en van lagere puntgevel met vlechtingen in de rechter zijgevel, voorheen met slechts één bouwlaag, vermoedelijk 18de eeuw en later bijgevoegde halve verdieping. Verankerde en geelgeschilderde erfgevel met getoogde muuropeningen. Hoge voordeur in rechthoekige grijze bakstenen omlijsting afgelijnd door druiplijst op overhoekse baksteenfries.

Ten zuidwesten, dwarsschuur met doorrit in de as van de erftoegang naar het achtererf.

In de oostelijke erfhoek, schuin ingeplant bakhuis van het tweedelige type met gecementeerde voorpuntgevel.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27594 (Geraadpleegd op )