erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID
27607
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27607
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Voormalige hoeve van het semi-gesloten type. Bakstenen gebouwen onder pannen zadeldaken, aan de straat onderling verbonden door een bakstenen muur voorzien van poort en toegangsdeur tot het gekasseide rechthoekige erf.

Ten westen, zijdelings aan de straat palend boerenhuis van zes traveeën onder pannen zadeldak, met gewitte erfgevel en steekboogdeur in grijsgeschilderde bakstenen omlijsting, waarschijnlijk in kern opklimmend tot de 18de eeuw, aangepast en verhoogd met halve verdieping wellicht in het derde kwart van de 19de eeuw. Getraliede licht getoogde benedenvensters, gedichte lunetten onder de getrapte daklijst. Een houten anker in de achtergevel. Rechts aanpalende stal van twee traveeën. Haaks aansluitend bedrijfsgebouw met horizontale houten bebording tegen de rechter zijpunttop.

Ten oosten, naast de boomgaard en deel uitmakend van de straatmuur, bakstenen bakhuis van het tweedelige type onder pannen daken (nok parallel aan de straat).

Aan de gang zijnde sloping van overige bedrijfsgebouwen.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1996


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27607 (Geraadpleegd op 18-06-2021)