erfgoedobject

Stoommelkerij Sint-Jozef

bouwkundig element
ID: 2761   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/2761

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met de Liersesteenweg. Aangepaste bedrijfsgebouwen van voormalige zuivelfabriek van 1925, (zie opschrift). In 1910 verlieten diverse leden de succesrijke en te klein geworden Sint-Bernardusmelkerij en stichtten op deze plaats de Stoommelkerij Sint-Jozef. Gemoderniseerd na de Tweede Wereldoorlog en uitgebreid met een afdeling flessenmelk.

Aaneengesloten bakstenen vleugels van één tot drie bouwlagen onder schilddaken (nokrichting loodrecht op de straat, kunstleien); verankerde lijstgevels met veelal aangepaste rechthoekige muuropeningen; ronde fabrieksschouw. Liersesteenweg nummer 149: uitbreiding naar ontwerp van architect C. Peeters (Wilrijk), van 1953, volgens de arduinen gedenkplaat.

  • HERTELEER L., Geschiedenis van Heist-op-den-Berg 1795-1976, Heist-op-den-Berg, 1986, p. 130.

Bron     : Kennes H. & Steyaert R. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kantons Duffel - Heist-op-den-Berg, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 1997


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Stoommelkerij Sint-Jozef [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/2761 (Geraadpleegd op 14-08-2020)