erfgoedobject

Stoommelkerij Sint-Jozef

bouwkundig element
ID
2761
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/2761
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met de Liersesteenweg. Aangepaste bedrijfsgebouwen van voormalige zuivelfabriek van 1925, (zie opschrift). In 1910 verlieten diverse leden de succesrijke en te klein geworden Sint-Bernardusmelkerij en stichtten op deze plaats de Stoommelkerij Sint-Jozef. Gemoderniseerd na de Tweede Wereldoorlog en uitgebreid met een afdeling flessenmelk.

Aaneengesloten bakstenen vleugels van één tot drie bouwlagen onder schilddaken (nokrichting loodrecht op de straat, kunstleien); verankerde lijstgevels met veelal aangepaste rechthoekige muuropeningen; ronde fabrieksschouw. Liersesteenweg nummer 149: uitbreiding naar ontwerp van architect C. Peeters (Wilrijk), van 1953, volgens de arduinen gedenkplaat.

  • HERTELEER L., Geschiedenis van Heist-op-den-Berg 1795-1976, Heist-op-den-Berg, 1986, p. 130.

Bron     : Kennes H. & Steyaert R. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kantons Duffel - Heist-op-den-Berg, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 1997


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stoommelkerij Sint-Jozef [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/2761 (Geraadpleegd op 20-06-2021)