erfgoedobject

Klooster zusters Onze-Lieve-Vrouw Visitatie

bouwkundig element
ID
27632
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27632

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Materplein. Gebouwencomplex gevormd door het voormalig klooster van de zusters van Onze-lieve-Vrouw Visitatie, ingeplant op het eind van de straat naast de parochiekerk, ten oosten palend aan Materplein, ten westen aan Kloosterweg.

Bestaande Kantschool aan Materplein tegenover de kerk (heden parochiezaal) in 1854 overgenomen door de zusters van het toen te Mater gestichte klooster van Onze-Lieve-Vrouw Visitatie. Eerstesteenlegging van kloostergebouw op 18 juli 1855; opening van bijhorend weeshuis in hetzelfde jaar gevolgd in 1856 door een meisjesschool. Nieuwe kapel ingewijd op 4 augustus 1857 door kanunnik H.F. Bracq, oprichter van het klooster. Uitbreiding van de kloosterbouw vanaf 1861. Aanvang bouw van een ouderlingentehuis in 1874, ingewijd als Sint-Josephs Godshuis op 7 mei 1876. Na opening van een katholieke jongensschool in 1879 volgt een jongenspensionaat in 1891. Vergroting van het complex in 1904 onder meer met schoolgebouwen aan de overzijde van Kloosterweg naast het huis van de koster op de plaats van de oude gemeenteschool; tevens opening van een meisjespensionaat. Nog uitbreiding en verbouwing van het complex onder meer in de jaren 1923-25 en vergroting van de kapel met een zijbeuk in 1932. Klooster verlaten in 1991. Achterinliggende losse vleugel (ten noorden palend aan voetweg) van het vroegere jongenspensionaat in gebruik gebleven als lagere school, heden ressorterend onder het Katholiek Basisonderwijs van Oudenaarde. Deel van het gebouwencomplex recent gesloopt, voornamelijk vleugels naast Kloosterweg en achter de aan de straat palende gebouwen. Aan de gang zijnde renovatie (1995) van de twee overblijvende hoofdvleugels in functie van nieuwe bestemming van het klooster namelijk 8 woongelegenheden.

Huidig resterend complex omvat in hoofdzaak het oude klooster uit het derde kwart van de 19de eeuw met U-vormige aanleg, rechts palend aan Materplein; links naast Kloosterweg een deel van vroegere schoollokalen met refter en turnzaal op de begane grond. Hoge bakstenen vleugels van twee en een halve verdieping onder pannen schild- en zadeldaken. Lijstgevels eindigend op daklijsten samengesteld uit verschillende baksteenfriezen. Voorgevel met rondboogvormige muuropeningen; brede, lagere blinde rondboogvensters op de bovenverdieping, behalve in de twee deurtravee (ingang klooster en kloosterkapel rechts) met opvallende ruitvormige kleine roedeverdeling. Sinds de renovatie verschillend gekleurde bepleisterde geveldelen om de opdeling in woningen te suggereren. Gerenoveerde zeskantige dakruiter midden op de oostelijke dwarsvleugel met kloosterkapel, voorzien van rondboogvormige heden beglaasde vroegere galmgaten en ingesnoerde leien spits. Zijbeuk van kloosterkapel aan Materplein toegevoegd in 1932: één bouwlaag met symmetrische aanleg en onder afgewolfd leien lessenaarsdak. Hoger opgaande hoekrisalieten met puntgevel op schouderstukken, kleine rondboogvensters en ritmerende lisenen en steunberen. Tuingevel van kloosterkapel verlicht door drie hoge rondboogvensters die de puilijst oversnijden. Bakstenen tuingevels voorts voornamelijk met behouden hoge getoogde vensters op hardstenen lekdrempel; overwegend blinde liggende vensters op de bovenste halve verdieping.

Ingang vroeger klooster met gekleurd glas-in-loodraam in het bovenlicht de visitatie van Onze-Lieve-Vrouw voorstellend en aangebracht naar aanleiding van van het 100-jarig bestaan van het klooster in 1954.

Vier traveeën lange, hoge kloosterkapel met in het verlengde (zuiden) een recht gesloten kortere koortravee met deur en bovenvenster in de tuingevel. Vrij goed bewaard kapelinterieur met neoclassicistische inslag. Bepleisterde tonvormige overwelving op brede uitspringende getande kroonlijst met modillons, ter hoogte van de gordelbogen verkropt en op een console met gevleugeld engelenhoofdje. Gepolychromeerde koorwand: onderste register (jaren 1930 ?) met vier engelenfiguren, bovenste register met Lam Gods en lammeren in naïeve stijl. Glasramen met elk één gekleurde cartouchevormig omlijste emblematische voorstelling van Jezus. Biechtstoel in de zijbeuk ingewerkt onder de trap naar het doksaal.

  • DEVOS P., De dorpskom van Mater, in Monumenten en Landschappen in Oudenaarde (2), Oudenaarde, 1990, p. 69.
  • VAN HOOLANDT G., Bijdrage tot de geschiedenis van Mater, Mater, 1986, p. 257-264.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Klooster zusters Onze-Lieve-Vrouw Visitatie [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27632 (Geraadpleegd op )