erfgoedobject

Sint-Amelbergakapel in neoromaanse stijl

bouwkundig element
ID
27645
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27645

Juridische gevolgen

Beschrijving

Ingeplant ten noordoosten achter de parochiekerk, rechts van de ingang van het nieuwe kerkhof. Georiënteerde kapel in neoromaanse stijl, opgericht in 1915-1916 naar ontwerp van architect A. Van Ommeslaeghe op kosten van de familie van griffier Verheyden van Oudenaarde. Vervangt een oudere Sint-Amelbergakapel staand op dezelfde plaats die minstens opklom tot de 16de eeuw en lange tijd doch tot een onbekend tijdstip dienst had gedaan als parochiekerk toegewijd aan Sint-Martinus, voorafgaand aan de bouw van een nieuwe parochiekerk ter hoogte van de huidige. Oude Sint-Amelbergakapel in 1798 openbaar verkocht. Afgezien van het koor afgebroken kort na 1806 en aangepast tot werkmanswoning. Deze rest van de oude Sint-Amelbergakapel werd gesloopt voor de bouw van de nieuwe kapel van 1915-16, opgericht ter herinnering aan Sint-Amelberga die hier volgens achterhaalde lokale legende in de 8ste eeuw een eerste kerk gewijd aan Sint-Martinus zou hebben gebouwd.

Eenbeukige kapel van vier traveeën met smaller recht gesloten koor van twee traveeën. Architecturaal verzorgde neoromaanse constructie met gevels overwegend van grijze natuurstenen blokken; koor met muurvelden van bruine ijzerhoudende natuursteen (recuperatiemateriaal van de oude kapel ?). Hardstenen elementen zoals daklijsten, dekstenen van puntgevels, consoles, uitgewerkte portaalomlijsting en omlijsting met deelzuil van oostelijke koorvenster. Typische toepassing van rondboogopeningen, lisenen en rondboogfriezen. Leien zadeldaken. Achtkantig houten dakruitertje met galmgaten vóór het koor. Onder beide vensters aan weerszij van het Westelijke portaal een arduinen gevelsteen met volgende opschriften: "A. VAN OMMESLAEGHE/ BOUWKUNDIGE/ AUDENAERDE" en " GIFT DER FAMILIE/ HEER GREFFIER VERHEYDEN/ AUDENAERDE".

Interieur met houten tongewelf. Wanddecoratie met muurschilderingen in sgraffito met art-nouveau-inslag door E. Fobert. Geschilderd opschrift koorwand links "De Kapel Door De/ Heilige Amelberga/ Gebouwd in 't begin Der VIIIste eeuw/ Werd Hersteld en Versierd/ Ten Jare MCMXVI" en r. "Versiering/ Door Het Dankbare/ Maeter/ Ter Eere/ Van Zijne Lieve/ Beschermheilige".

Kruisweg met gepolychromeerde reliëftaferelen sinds 1991 overgebracht uit de kapel van het klooster van Onze-Lieve-Vrouw Visitatie van Mater.

  • BERINGS G., Landschap, geschiedenis en archeologie in het Oudenaardse, Oudenaarde, 1989, p. 46-50.
  • DEVOS P., De Sint-Amelbergakapel, Monumenten en Landschappen in Oudenaarde (2), Oudenaarde, 1990, p. 76-77.
  • VAN HOOLANDT G., Bijdrage tot de geschiedenis van Mater, Mater, 1986, p. 17-23.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sint-Amelbergakapel in neoromaanse stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27645 (Geraadpleegd op )