erfgoedobject

Kloosterschool

bouwkundig element
ID
27650
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27650
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed School
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Vroegere kloosterschool behorend bij en gelegen achter het kloostercomplex van Onze-Lieve-Vrouw Visitatie, heden ressorterend onder het Katholiek Basisonderwijs van Oudenaarde. Gesitueerd in de noordwestelijke hoek van Materplein (ten westen palend aan Kloosterweg) met een aangepast, lang rechthoekige bakstenen schoolgebouw uit het vierde kwart van de 19de eeuw - het eerste kwart van de 20ste eeuw achter een verharde speelplaats. Te vermelden als vermoedelijke site van de vroegere burcht en centrum van de heerlijkheid Mater. Ter hoogte van het speelveld van de school, tussen de verharde speelplaats en de huidige Sint-Amelbergakapel, zou namelijk mogelijk de kern te situeren zijn van de nederzetting en heerlijkheid die eind 10de eeuw in het bezit was van Arnulf van Valencijn, markgraaf van Valencijn. Het middeleeuws versterkt huis of de burcht die hier wellicht bestaan heeft en waarop nog de nabije straatnaam Borgveld zinspeelt, werd in de lokale traditie verkeerdelijk als huis van de Heilige Amelberga aanzien.

Westkant van de verharde speelplaats begrensd door een bakstenen muur met afdak. Rechts in de muur één van de twee dezelfde omlijste muurnissen die aanvankelijk aan beide uiteinden van de muur voorkwamen; beglaasde rondboogvormige heiligennis gevat in grijze bakstenen omlijsting en voorzien van Onze-Lieve-Vrouwebeeld. Midden in de achterzijde van dezelfde muur: kleine beglaasde keperboogvormige nis met Heilige Amelbergabeeldje.

  • BERINGS G., Landschap, geschiedenis en archeologie in het Oudenaardse, Oudenaarde, 1989, p. 45-50.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kloosterschool [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27650 (Geraadpleegd op )