Twee boerenarbeiderswoningen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Melden
Straat Berchemweg
Locatie Berchemweg 222-224, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Boerenarbeidershuizen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Parochiekerk Sint-Martinus en pastorie met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 19-12-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Op het kruispunt Meldenstraat/Berchemweg gelegen boerenarbeidershuisjes uit tweede helft 19de eeuw met latere aanpassingen. Gecementeerde gewitte gevel met schijnvoegen onder doorlopend pannen zadeldak (nok evenwijdig aan de straat).

Nummer 222; drie traveeën en anderhalve bouwlaag, licht getoogde muuropeningen: vernieuwde ramen en deur gevat in beraapte omlijsting, afgeronde bovenvensters en latere bloemenkorfreliëfs in vlakke omlijsting op de muurdammen.

Nummer 224; dubbelhuis van vijf traveeën en één bouwlaag met rechthoekige muuropeningen: beluikte vensters en deur onder bovenlicht waarboven omlijste rondbogige boogvelden met decoratieve beschildering.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Berchemweg (Melden)

Berchemweg (Oudenaarde)

maakt deel uit van Dorpskern Melden

Berchemweg, Meldenstraat, Ruiminge (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.