erfgoedobject

Sint-Martinushoeve

bouwkundig element
ID
27685
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27685

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Sint-Martinushoeve
    Deze bescherming is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Sint-Martinushoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Gesloten hoeve ingeplant ten zuidwesten tegenover de kerk, op het eind van gekasseide toegangsweg. Verankerde bakstenen hoevegebouwen onder pannen zadeldaken rond vierkant voornamelijk gekasseid erf, in kern uit de 17de eeuw en uitgebreid in de loop van de 18de en de 19de eeuw.

Ten noordwesten, boerenwoning in kern uit de 17de eeuw van zeven traveeën en anderhalve bouwlaag; erfgevel uit de 19de eeuw met tandlijst. Licht getoogde beluikte vensters met arduinen lekdrempel; in zesde travee: rechthoekige deur onder bovenlicht gevat in arduinen omlijsting met kapiteeltjes en architraaf van midden 19de eeuw. Lunetten met arduinen lekdrempel op mezzanino. Rechter zijgevel met vlechtingen, sporen van halve verdieping verhoging in de 19de eeuw. Rechts laag aansluitend vroeger bakhuis. Gewitte achtergevel van zes traveeën en één bouwlaag; grijsgekalkte plint. Sporen uit de 17de eeuw; getraliede licht getoogde vensters met vernieuwde ramen en luiken; 18de-eeuwse deuromlijsting met oren en neuten, nu vernieuwde deur.

Interieur: deurportaal; balklaag en versierde moerbalk met ingegrifte tekeningen en jaartal 1649; ingebouwd eiken kastje in woonkamer; vroegere 'beste kamer': marmeren schouw uit de eerste helft van de 19de eeuw met stucreliëfs op geprofileerde pilasters met versierde kapiteeltjes. Ten westen twee gewelfde kelders.

Ten noordoosten, dwarsschuur uit de 19de eeuw onder afgewolfd zadeldak met ten oosten brede rechthoekige doorrit; erfgevel met twee licht getoogde deuren en vernieuwde rechthoekige rolpoort. Linker zijgevel met vlechtingen. Ten noordoosten, achter de dwarsschuur gelegen 20ste-eeuwse loods met ijzeren spanten. Ten zuidoosten, stallen met dakoverstek op metalen schoren, twee houten puntvormige zolderlaadvensters onder zadeldak en licht getoogde deuren. Naar achter doorbroken en uitgebreid; deels bewaarde bepleisterde troggewelven met ijzeren I-balken, kribben en tussenschotten. Ten zuidwesten, dwarsschuur met twee hoge veldpoorten en één rolpoort. Linker zijgevel met jaarankers 1852. Achterin liggende recente bedrijfsgebouwen. Naar verluidt bij uitbreidingswerken rondom de hoeve skeletvondsten (en één gewelfde grafkelder) die mogelijk wijzen op vroegere begraafplaats.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sint-Martinushoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27685 (Geraadpleegd op )