Pastorie Sint-Martinusparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Melden
Straat Meldenstraat
Locatie Meldenstraat 2, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Pastorie Sint-Martinusparochie

Deze bescherming is geldig sinds 19-12-1980.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie van 1856

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Parochiekerk Sint-Martinus en pastorie met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 19-12-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Vroegere pastorie van 1856 gelegen ten zuidoosten van de kerk achterin grote ommuurde en beboomde tuin gelegen, gebouwd ter vervanging van de pastorie van 1727. Thans in restauratie.

Westelijk georiënteerd dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak (nok parallel aan de straat); geprofileerde architraaf met kroonlijst op klossen. Verhoogde begane grond en middenrisaliet onder driehoekig fronton. Bouwlaag gescheiden door twee arduinen lijsten. Voorheen beraapte en thans bepleisterde en geelgeschilderde lijstgevel met rechthoekige muuropeningen; voorheen omlijste vensters met arduinen lekdrempel en vernieuwd houtwerk en rechthoekige deur met twee treden gevat in hardstenen omlijsting met bekronend driehoekig fronton. Voorheen bepleisterde achtergevel met licht getoogde muuropeningen en vernieuwd houtwerk. Zijgevels met middenin licht getoogde vensters op beide bouwlagen en in dakverdieping, twee oculi aan de dakaanzet. Links zijgevel met laag aanbouwsel onder pannen zadeldak (nok parallel aan de straat).

Interieur: hal en grote kamers met rijkelijk stucversiering en trap in neoclassicistische stijl. Gedrukt tongewelf in kelder.

Ten westen, tegen de kerkhofmuur vroegere serre. Vrijstaande armpomp vooraan in de tuin.

Pastorie uit de jaren 1970 staat rechts voorin de tuin ingeplant.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Oost-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

maakt deel uit van Dorpskern Melden

Berchemweg, Meldenstraat, Ruiminge (Oudenaarde)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Meldenstraat

Meldenstraat (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.