erfgoedobject

Apostellinenklooster en school

bouwkundig element
ID
27687
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27687

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig apostellinenklooster ten westen van de kerk, aan gekasseid deel van de straat gelegen met ten zuiden, in bochtig verloop van de straat gelegen dwars aangebouwde vroegere vrije basisschool.

Vroeger klooster: groot bakstenen gebouw van zes traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (pannen, nok evenwijdig aan de straat) met getande houten dakrand. Begane grond uit 18de eeuw werd eind 19de eeuw met één bouwlaag verhoogd toen het klooster werd. Bepleisterde straat- en rechter zijgevel met schijnvoegen. Straatgevel met verankerde begane grond met licht getoogde getraliede vensters met arduinen lekdrempel; rechthoekige deur onder bovenlicht en twee treden gevat in arduinen omlijsting. Rondbogige bovenvensters. Achtergevel met baksteendecoratie onder de dakrand, beluikte benedenvensters, bovenvensters met bakstenen druiplijst, voorts identiek aan voorgevel. Ten zuiden drie kelders met tongewelven.

Ten zuiden, aangebouwde vroegere vrije basisschool uit eind 19de eeuw, vergroot circa 1915. Baksteenbouw met tandlijst en baksteendecoratie onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat), geritmeerd door lisenen en getoogde muuropeningen.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties

  • Is deel van
    Dorpskern Melden

  • Is deel van
    Meldenstraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Apostellinenklooster en school [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27687 (Geraadpleegd op )