Apostellinenklooster en school

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Melden
Straat Meldenstraat
Locatie Meldenstraat 3, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Apostellinenklooster en school

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Parochiekerk Sint-Martinus en pastorie met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 19-12-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig apostellinenklooster ten westen van de kerk, aan gekasseid deel van de straat gelegen met ten zuiden, in bochtig verloop van de straat gelegen dwars aangebouwde vroegere vrije basisschool.

Vroeger klooster: groot bakstenen gebouw van zes traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (pannen, nok evenwijdig aan de straat) met getande houten dakrand. Begane grond uit 18de eeuw werd eind 19de eeuw met één bouwlaag verhoogd toen het klooster werd. Bepleisterde straat- en rechter zijgevel met schijnvoegen. Straatgevel met verankerde begane grond met licht getoogde getraliede vensters met arduinen lekdrempel; rechthoekige deur onder bovenlicht en twee treden gevat in arduinen omlijsting. Rondbogige bovenvensters. Achtergevel met baksteendecoratie onder de dakrand, beluikte benedenvensters, bovenvensters met bakstenen druiplijst, voorts identiek aan voorgevel. Ten zuiden drie kelders met tongewelven.

Ten zuiden, aangebouwde vroegere vrije basisschool uit eind 19de eeuw, vergroot circa 1915. Baksteenbouw met tandlijst en baksteendecoratie onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat), geritmeerd door lisenen en getoogde muuropeningen.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

maakt deel uit van Dorpskern Melden

Berchemweg, Meldenstraat, Ruiminge (Oudenaarde)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Meldenstraat

Meldenstraat (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.