erfgoedobject

Het Molenhof

bouwkundig element
ID
27699
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27699

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Het Molenhof
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Het Molenhof: omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds

 • omvat de aanduiding als beschermd monument Het Molenhof: watermolen
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

"Het Molenhof" achterin aan de Molenbeek, grote vierkante semigesloten hoeve uit het derde kwart van de 19de eeuw op oudere kern met heden volledig vernieuwde boerenwoning met nabijgelegen vroegere watermolen en maalderij, de "Nedermolen".

Verankerde baksteenbouw met tandlijst, bedrijfsgebouwen in U-vorm onder doorlopend zadeldak met kunstleien rondom vierkant gekasseid erf.

Ten zuidoosten, hoge stalvleugel (nok parallel aan de straat) met lisenen en drie brede korfbogige poorten waarvan middelste toegangspoort. Ten zuiden, aan straatgevel aanbouwsel onder lessenaarsdak.

Ten noordwesten, volledig venieuwd boerenhuis; vroeger wapensteen boven huidige deur geïncorporeerd vermeld 1580, 1805 en 1994.

Ten noordoosten, hoge dwarsschuur en stallen (nok loodrecht op de straat); rondbogige deuren, twee licht getoogde laadvensters en centraal twee korfbogen.

Ten zuidwesten, stallen (nok loodrecht op straat) met rondbogige deuren, licht getoogde laadvensters en centrale korfbogige poort.

Ten noordoosten, nabijgelegen zogenaamd "Nedermolen", voormalige olie- en korenmolen, reeds vermeld in 1574, in 1885 in omvang verdubbeld; zie vlechtingen in achtergevel en jaarankers 1885 op straatgevel boven het waterwiel, toen wellicht voorzien van nu verdwenen stoommachine en achterin gelegen vrijstaande bakstenen schoorsteen van de vroegere stoomketel van de olieslagerij. Bleef in gebruik tot de jaren 1960. Baksteenbouw van twee bouwlagen met verdieping onder het maaiveld, onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat) met baksteenversiering en rondbogige muuropeningen met waterlijst; nis met kruis in rechter geveltop. Molen met vervallen en door bomen en struiken overgroeide waterbouwkundige toestand is niet op de hoofdbeek gelegen, deze beek loopt via een kanalisatie met duikers onder de nabijgelegen hoeve; de bijpas is dichtgeslibd, de afdamming op de hoofdbeek ligt voor de hoeve. Nagenoeg alle maaltechnische zaken zijn uitgebroken, uitrusting van de graanmaalderij is bewaard: gietijzeren aandrijfwerk, halfopen asput en andere.

 • BAUTERS P. - BUYSSE R., De Oostvlaamse watermolens, Inventaris 1980, in Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, Bijdragen Nieuwe Reeks - Nr. 11, Gent, 1980, p. 91-95.
 • BAUTERS P., Het Oostvlaams Molenbestand in 1986, Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, Gent, 1986, p. 48-50.
 • VANDEPUTTE J.L.Th., De molens van het arrondissement Oudenaarde, Uit hun geschiedenis, Oudenaarde, 1974, p. 139-143.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Het Molenhof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27699 (Geraadpleegd op )