erfgoedobject

Hof ten Eede

bouwkundig element
ID
27707
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27707

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hof ten Eede
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

"Hof ten Eede" achterin in bochtig verloop van de straat gelegen voormalige mooie vierkante semigesloten hoeve uit de tweede helft van de 18de eeuw met aanpassingen in de loop van de 19de eeuw. Bedrijfsgebouwen naar verluidt in 1902 afgebrand en heropgebouwd op oude grondvesten. Verankerde gewitte baksteenbouw met tandlijst met dropmotief onder pannen zadeldaken rond gekasseid erf met thans beplante mestvaalt voor boerenhuis; bedrijfsgebouwen in U-vorm met gepikte plint onder doorlopend zadeldak.

Ten zuidoosten, dwarsschuur (nok loodrecht op de straat) met brede rechthoekige doorrit, dito veldpoort en aardappelkelder toegankelijk via lage rechthoekige poortjes. Ten oosten, getralied hondenhok. Verlengde achtergevel met steunberen.

Ten noordwesten, boerenwoning van één bouwlaag (nok loodrecht op de straat), in het westen twee gewelfde kelders. Gecementeerde plint met schijnvoegen. Getoogde beluikte vensters met vernieuwde ramen; getoogde deur onder bovenlicht gevat in 19de-eeuwse beraapte geblokte omlijsting. Pomp in rechtse haardtravee. Achtergevel: sporen uit de 18de eeuw; kleine licht getoogde en rechthoekige getraliede vensters en lage licht getoogde deur in deels bewaarde bakstenen omlijsting met oren. Ten westen, opkamer. Noordelijke zijgevel met licht getoogde vensters op beide bouwlagen; beluikt op begane grond. Moestuin achter boerenhuis.

Ten zuidwesten, stallen (nok parallel aan de straat) met rechthoekige en licht getoogde muuropeningen en centraal laadluik. Achtergevel voor het grootste deel verlengd.

Ten noordoosten, stallen (nok parallel aan de straat) met twee klimmende zolderlaadvensters, centrale korfbogige doorrit; aan achtergevel rechthoekige veldpoort, licht getoogde deuren. Van noord naar oost: bewaarde stallen met bepleisterde troggewelven tussen ijzeren I-balken; koestal met kribben en tussenschotten, paardenstal met hooischelven, varkensstallen. Achtergevel met steunberen.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hof ten Eede [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27707 (Geraadpleegd op )