School en onderwijzerswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Mullem
Straat Mullemstraat
Locatie Mullemstraat 1, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed School en schoolmeesterwoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Dorpskom Mullem

Deze bescherming is geldig sinds 07-07-1975.

Beschrijving

Eertijds schoolgebouw en schoolmeesterwoning van eind de jaren 1860, vanaf 1934 tijdelijk gebruikt als gemeentehuis. Schoolmeesterwoning in de jaren 1905 hoger opgetrokken, thans café zogenaamd "De Wandelaar".

Verankerde geelgeschilderde baksteenbouw van drie traveeën en twee bouwlagen onder verspringend zadeldak (pannen, nok parallel met de straat).

Vroegere schoolmeesterwoning met verankerde lijstgevel op gecementeerde plint, geritmeerd door rondbogige muuropeningen met dito baksteenbanden en hoeklisenen, kroonlijst met boogfries. Gelijkaardige achtergevel, doch met één blind venster. Linker zijgevel, blinde rondbogige nissen met baksteenbanden en oculus. Ommuurde achtertuin.

Ten westen, lager vroeger schooltje met tandlijst; vijf traveeën geritmeerd door grote rondbogige vensters gevat in dito geprofileerde baksteenbanden. Rechthoekige deur in de vierde vensteropening. Herdenkingsplaat met vermelding geboortehuis van Reimond Stijns.

  • DEVOS P. 1982: De gemeentehuizen in Oost-Vlaanderen, Gent, 721.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Mullem

Mullemstraat 1-3, 8-18, 9-17 (Oudenaarde)

maakt deel uit van Mullemstraat

Mullemstraat (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.