Pastorie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Mullem
Straat Mullemstraat
Locatie Mullemstraat 11, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Dorpskom Mullem

Deze bescherming is geldig sinds 07-07-1975.

Beschrijving

Schilderachtige omwalde voormalige pastorie, minstens uit eerste kwart 19de eeuw, met grote beboomde tuin (onder andere linde) gelegen in een dal ten noorden achter de kerk. Te bereiken ten oosten van de kerk, via gietijzeren toegangshek tussen bakstenen pijlers naar een pad leidend tot een brugje met bakstenen leuning en klein toegangsgebouw, van eind de jaren 1860, onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat) met verankerde witgeschilderde gevel en rondbogige deuropening met bakstenen omlijsting en negblokken. Boven de deur een beeldnis. Achtergevel met rechthoekige deuropening, vroegere nog zichtbare ontlastingsboog, daarboven rechthoekig luik.

Ten noordwesten, pastorie, eind 1840 hoger opgetrokken tot twee bouwlagen, gecementeerde grijsgeschilderde gevel op plint met imitatiebossage onder schilddak (pannen, nok evenwijdig aan de straat). Dubbelhuisopstand van zeven traveeën. Rechthoekige vensters met arduinen lekdrempel, korfbogige deur met bovenlicht gevat in arduinen risalietomlijsting met schijnvoegen, bekroond door architraaf. Verankerde bakstenen achtergevel met wisselend blinde licht getoogde muuropeningen.

Ten zuiden, net buiten de omwalling, verankerde en gekalkte vroegere schuur onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat), thans dienstdoende als garage.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Mullem

Mullemstraat 1-3, 8-18, 9-17 (Oudenaarde)

maakt deel uit van Mullemstraat

Mullemstraat (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.