Hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Mullem
Straat Mullemstraat
Locatie Mullemstraat 17, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Dorpskom Mullem

Deze bescherming is geldig sinds 07-07-1975.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Achterin begraasd en beboomd erf gelegen zuidelijk georiënteerde tweegezinsboerenhuisje uit tweede kwart 19de eeuw, thans één woning. Acht traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat). Verankerde geelgeschilderde gevel met tandlijst op gepikte plint, eerste vier traveeën gecementeerd. Rechthoekige muuropeningen met houten lateien en groengeschilderde luiken. Rechthoekige deur in de tweede en zesde travee. Rechter zijgevel met rechthoekig venster. Rechts, aanbouwsel onder gewolfd lessenaarsdak, rechthoekige deur. Linker zijgevel met rechthoekig laadvenster. Links, aanbouwsel van twee traveeën onder lessenaarsdak met twee rechthoekige deuren, zijgevel met rechthoekige deur. Achtergevel met verankerde geelgeschilderde gevel met tandlijst op gepikte plint. Laagzittende rechthoekige vensters. Aanbouwsel in de middelste drie traveeën onder sterk hellend lessenaarsdak.

Ten zuidwesten, bakhuis met geelgeschilderde gevel op gepikte plint onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat).

Aan de achterzijde van het woonhuis loopt de Molenbeek, de natuurlijke begrenzing met Huise.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Mullem

Mullemstraat 1-3, 8-18, 9-17 (Oudenaarde)

maakt deel uit van Mullemstraat

Mullemstraat (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.