Hoeve met losse bestanddelen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Mullem
Straat Mullemstraat
Locatie Mullemstraat 18, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve losse bestanddelen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Dorpskom Mullem

Deze bescherming is geldig sinds 07-07-1975.

Beschrijving

Door beukenhaag omhaagde hoeve met losse bestanddelen in U-vorm, in kern uit tweede helft 18de eeuw, in 1985 gerenoveerd. Verankerde baksteenbouw met geelgeschilderde gevels op gepikte plint onder pannen zadeldaken.

Ten noordwesten, achterin gekasseid en begraasd erf gelegen boerenhuis in L-vorm, vroegere stal thans ook woongedeelte (nok loodrecht op de straat) met brede dakoverstek op houten schoren. Rechthoekige vensters met vernieuwde houten kruiskozijnen, licht getoogde deur gevat in schouderbogige bakstenen omlijsting met oren en neuten.

Ten zuidwesten, dwarsschuur (nok loodrecht op de straat) in 1985 heropgericht volgens het oorspronkelijk volume.

Ten zuiden, dwarsschuur (nok loodrecht op de straat), achtergevel gestut door twee toegevoegde steunberen waartussen rechthoekige houten veldpoort.

Ten noorden, eertijds bakhuis (thans duivenhok), met vallende tandlijst en vlechtingen in de zijgevels.

Ten oosten, recente stal.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Mullem

Mullemstraat 1-3, 8-18, 9-17 (Oudenaarde)

maakt deel uit van Mullemstraat

Mullemstraat (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.