Villa

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Mullem
Straat Mullemstraat
Locatie Mullemstraat 24, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Villa

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Villa van circa 1900, voortuin met ijzeren afsluiting en laag ijzeren hek, hoger inrijhek tussen bakstenen pijlers met rechts aansluitende beukenhaag.

Baksteenbouw onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat). Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen met lijstgevel op bossage plint, gele baksteenbanden en vijf houten versierde klossen, waartussen faïencetableaux met bloemmotief. Links, risaliettravee, uitlopend op schoudergevel met in de top twee rondbogige vensters met waterlijst en overhoeks topstuk. Licht getoogde vensters met dito waterlijsten, licht getoogde deur met bovenlicht met gebrandschilderde ramen en waterlijst. Rechter zijgevel met kunstleienbekleding.

Rechts, aanbouwsel met poort onder lessenaarsdak met aanleunende stal en dwarsschuur onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat).

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

maakt deel uit van Mullemstraat

Mullemstraat (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.