erfgoedobject

Semigesloten hoeve

bouwkundig element
ID
27734
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27734

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Semi-gesloten hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Semigesloten hoeve minstens uit het tweede kwart van de 19de eeuw middenin weiland gelegen achterin groot gietijzeren hek, in oorsprong met losse bestanddelen (zie Vander Maelenkaart). Naar verluidt in 1958 verbouwd. Baksteenbouw onder zadeldaken (voornamelijk pannen).

Ten zuiden, achterin deels gekasseid en beboomd erf gelegen gedeeltelijk onderkelderd boerenwoning met verhoogde begane grond (leien en pannen, nok parallel aan de straat); klokkenstoeltje. Vernieuwde bakstenen voorgevel op plint met bossageblokken. Grote vernieuwde vensters, bewaard gebleven rechthoekige deur met bovenlicht gevat in een arduinen omlijsting met oren en neuten. Rechter zijgevel met sporen van vlechtwerk. Linker zijgevel met 19de-eeuwse rondbogige vensters met bewaard houtwerk, op begane grond gevat in bakstenen omlijsting, dieper liggende lunet in dakverdieping. Verankerde en gewitte deels onderkelderde achtergevel van acht traveeën met tandlijst op gecementeerde plint, sporen van verschillende verbouwingen. Rechthoekige vensters, lunet in de derde en vierde travee, twee kleine rechthoekige vensters in de kelderverdieping. Rechthoekige deur op verhoogde begane grond wijst op oude kern, gevat in licht getoogde bakstenen omlijsting met neuten, toegangstrap.

Ten westen, lange dwarsschuur en stal, licht getoogde muuropeningen, rechts vernieuwd tot vier rechthoekige poortopeningen (nok loodrecht op de straat). Ten zuiden met boerenhuis verbonden door lage muur. Rechter zijgevel met gevelsteen met jaartal 1900 en licht getoogd laadvenster.

Ten oosten, wellicht eind 18de-eeuwse stal, gewitte gevel op grijsgeschilderde plint (nok loodrecht op de straat) met brede dakoverstek op houten schoren. Rechthoekige muuropeningen met houten lateien. Uiterst rechts pomp gevat in bakstenen omhulsel.

Ten noorden, L-vormige dwarsschuur wellicht eind 19de eeuw, grote rechthoekige veldpoorten.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Semigesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27734 (Geraadpleegd op )