erfgoedobject

Hoeve Hof te Reyt

bouwkundig element
ID
27759
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27759

Juridische gevolgen

Beschrijving

"Hof te Reyt", voormalige abdijhoeve van de Sint-Salvatorsabdij van Ename. Grote historische hoeve van het semi-gesloten type met vierkante aanleg. Hoeve waarschijnlijk ontstaan als ontginningshoeve in de late middeleeuwen gelijktijdig met de aanleg van de Rijtgracht en zou aanvankelijk aan de overzijde van de straat gestaan hebben ten zuidoosten van de huidige hoeve. Eind 13de eeuw eerste aanduiding van de hoeve als bezit van de abdij van Ename. Circa 1405 melding van "den hove ter Ryt". Vernieling en plundering van de hoeve in 1583 en 1591 en wellicht nadien heropgebouwd op de plaats van de huidige hoeve. Afgebeeld als vierkanthoeve onder meer op de kaart van J. Bale van 1661-63 met vermelding schuin ertegenover van "het oude hof ter Ryt". Sinds ruim 200 jaar bezit van de familie De Meulemeester. Imposante hoeve ingeplant aan de straat tegenover Landlos, aan de hoek met een verbindingsweg naar de achterliggende Pelikaanstraat. Erftoegang in de westhoek aan voornoemde zijweg. IJzeren toegangshek aan zware rechthoekige hardstenen pijlers met klein topornament. Ruime, nog deels gekasseide binnenkoer, nu grotendeels gemacadamiseerd, naar verluidt sinds 1947. Gesupprimeerde mestput ten noordoosten heden met groenaanplanting.

Met uitzondering van de schuur en de bakoven gewitte bakstenen hoevegebouwen met gepikte plint, voornamelijk daterend uit de 17de en de 18de eeuw; strodaken naar verluidt in de jaren 1930 vervangen door pannen zadeldaken.

Ten noordwesten, boerenwoning van zes traveeën en anderhalve bouwlaag met rechts aansluitende vroegere paardenstallen. Straatpuntgevel links met aandak en vlechtingen. Erfgevel met getoogde benedenvensters en deur. Sporen van gedichte oudere korfboogdeur in tweede travee. Drie vierkante bovenvenstertjes onder de getrapte daklijst. Achtergevel met gewijzigde vensters; achterdeur met houten latei.

Tonvormig overwelfde kelder in de noordoosthoek. Zogenaamd "beste kamer" in linkse deel van woning bewaart oude rode vierkante tegelvloer, bepleisterde overwelving gevormd door een tiental opeenvolgende bepleisterde troggewelven op overhoekse kinderbalken en een bepleisterde moerbalk met stucdecoratie in grove régencestijl. Schouw met stucversiering in dezelfde stijl. In rechter deel van woning behouden geschilderde versierde houten moerbalk met onder andere uitgesneden hartmotieven.

Ten noordoosten, dwarsschuur binnenin met inscriptie 1606 op latei van poort. Zijdelings palend aan de straat met hoge tuitgevel met aandak en vlechtingen. Erfgevel met twee korfboogvormige schuurpoorten met doorrit.

Ten zuidoosten en zuidwesten, lagere bedrijfsvleugels met koestallen onder snijdende zadeldaken. Zijpuntgevel met aandak en vlechtingen palend aan toegangshek. Korfboogvormige poort met rechthoekige doorrit naar binnenerf midden in straatgevel van zuidoostvleugel. Kleine rondboognis voor heiligenbeeld in straatgevel van zuidwestvleugel.

Ten westen, vlak achter het boerenhuis en palend aan de zijweg, laag en klein bakstenen bijgebouw, naar verluidt vroegere knechtenwoning.

Ten noordwesten, achterin gelegen alleenstaand aangepast voormalig bakhuis van het tweedelige type. Voorpuntgevel met vlechtingen en steekbogig zoldervenster met bakstenen druiplijst.

  • Rijksarchief Ronse, Fonds abdij Ename, nrummer 1456.
  • Universiteitsbibliotheek Rijksarchief Gent, Hs. 3678.
  • BERINGS G., op. cit. (?), in Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde van zijn Kastelnij en van den Lande tusschen Maercke en Ronne, XXVI, 1989, p. 119.
  • DECAVEL-VANDORPE L., Hoeveroute nr. 3, Oudenaarde, 1980.
  • TACK G. - VAN DEN BREMT P. - HERMY M. - CHARLIER G., Bos wastine. Historische ecologie, (in voorbereiding).

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve Hof te Reyt [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27759 (Geraadpleegd op )