erfgoedobject

Hof Blancke

bouwkundig element
ID
27763
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27763

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hof Blancke
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Zogenaamd "Hof Blancke", semigesloten hoeve rond vierkant gekasseid erf, in kern uit het vierde kwart van de 18de eeuw en aangepast in de eerste helft van de 19de eeuw. Baksteenbouw onder pannen zadeldaken, dienstgebouwen met gewitte gevel met tandlijst op gepikte plint.

Ten zuidoosten, stallen met ten zuiden rechthoekige inrijpoort (nok loodrecht op straat). Ten noordwesten, boerenwoning van twee + acht traveeën en één bouwlaag (nok loodrecht op straat); klokkenstoeltje. Beraapte gevel op gecementeerde plint. Rechthoekige muuropeningen in vlakke omlijsting; vensters met mooi gegraveerde rolluikkastjes en arduinen lekdrempels, deur met sierlijk ijzerwerk in bovenlicht. Rechts gewitte zijgevel op gepikte plint; uilengat in nok, licht getoogd laadvenster met waterlijst en dito beluikt venster op begane grond. Recent aanbouwsel achteraan boerenhuis.

Ten zuidwesten, dwarsschuur (nok parallel aan de straat); links rechthoekige poort, rechts korfbogige poort. Achtergevel met lage recente steunberen. Straatgevel met kleine getoogde en getraliede muuropening.

Ten noorden, achterin gelegen wagenhuis uit de 19de eeuw (nok parallel aan de straat) geritmeerd door drie korfbogige poortopeningen. Nabijgelegen recente loods.

Ten noordoosten, dwarsschuur (nok parallel aan de straat) met gedichte rechthoekige veldpoorten. Ten oosten, bakhuis met in de loop van de 20ste eeuw aangebouwde serre.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hof Blancke [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27763 (Geraadpleegd op )