Hoeve Nollet

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Volkegem
Straat De La Kethulleplein
Locatie De La Kethulleplein 1, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Nollet

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Parochiekerk Sint-Martinus met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 03-07-1981.

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Volkegemberg. Zogenaamd "Hoeve Nollet" naar de huidige bewoners. Hoeve van het semi-gesloten type opklimmend tot de 18de eeuw, wellicht in het derde kwart van de 19de eeuw grondig aangepast door vergroting van het boerenhuis en uitbreiding van de bedrijfsgebouwen. Hergebruikte balk met jaartal 1777 op versierd balkuiteinde in doorrit van poortgebouw, heden met recente schuifpoort. Dezelfde vleugel met dwarsschuur voorzien van jaartal 1855 in baksteen van linker zijpuntgevel. Vrij klein en deels gekasseid rechthoekig erf met gereduceerde mestvaalt opzij. Achterin boerenhuis van zes traveeën en anderhalve bouwlaag, onder zadeldak (leien). Geelgeschilderde erfgevel (op het zuidoosten) met getoogde beluikte vensters en hogere voordeur. Onder de getrapte daklijst: met baksteen omlijste lunetten waarvan vier blinde en twee met traceerwerk.

Erfgevel van stalvleugel (noordoostelijke erfzijde) bewaart een houten stijl en twee houten ankers.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van De La Kethulleplein

De La Kethulleplein (Oudenaarde)

maakt deel uit van Dorpskern Ename met archeologische site en Bos t’Ename

Ename, Mater, Oudenaarde, Welden (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.