Hoeve met losse bestanddelen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Volkegem
Straat De La Kethulleplein
Locatie De La Kethulleplein 2, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Parochiekerk Sint-Martinus met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 03-07-1981.

Beschrijving

Voormalige hoeve met losse bestanddelen. Woning zijdelings aansluitend bij die van nummer 1. Boerenhuis van zes traveeën onder zadeldak (pannen), uit de 18de eeuw. Verankerde en gewitte bakstenen erfgevel met getrapte daklijst. Drie steekboogvensters met luiken naast de lagere steekboogdeur. In rechter travee: getralied houten kruiskozijn met balkkop en korfboogdeur. Pannen afdak boven pomp tegen uitgebouwde oven van haardtravee.

Interieur bewaart balklaag en moerbalken met versierde uiteinden. Kamer met oude rode vierkante vloertegels. In rechter kamer: brede open haard en oven.

Aangepaste jongere stalvleugel (19de tot 20ste eeuw) aan straatkant naast ijzeren toegangshek van erf.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van De La Kethulleplein

De La Kethulleplein (Oudenaarde)

maakt deel uit van Dorpskern Ename met archeologische site en Bos t’Ename

Ename, Mater, Oudenaarde, Welden (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.