Hoeve 't Groot Hof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Hoeve Ghyselinck
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Volkegem
Straat De La Kethulleplein
Locatie De La Kethulleplein 3, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve 't Groot Hof

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Parochiekerk Sint-Martinus met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 03-07-1981.

Beschrijving

Zogenaamd "'t Groot Hof"; naar de eigenaars/bewoners sinds 1911, ook zogenaamd "Hoeve Ghyselinck". Indrukwekkende grote bakstenen hoeve van het gesloten type. Jaartal 1780, heden door sleet slechts gedeeltelijk meer afleesbaar op gevelsteen in zijtuitgevel (straatkant) van woning. Als vierkanthoeve reeds weergegeven op de Ferrariskaart. Hoeve circa 1850 vergroot of nagenoeg geheel herbouwd door toenmalig burgemeester J.A. Van Coppenolle. Deels gekasseid rechthoekig erf met zijdelings aan de straat palend boerenhuis als onderdeel van de noordwestelijke erfvleugel. Hoog boerenhuis van acht traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak (kunstleien). Twee afzonderlijke, ruime overwelfde kelders: één achterin onder de noordoosthoek en één vooraan met buitentrap achter kelderdeur in erfgevel. Daarnaast twee getraliede keldergaten met zandstenen dorpels. Verhoogde begane grond met getoogde vensters. Gemarkeerde voordeur door de hardstenen rechtstanden op hoge neuten, geometrisch verdeeld bovenlicht en steektrap (vier treden). Zes lunetten onder de dakoverstek, waarvan twee blinde en vier getraliede met radvenster. Getraliede vensters onder lunetten in de achtergevel.

Interieur. Woonkamer met blauwe vierkante vloertegels, brede haard met rode bakstenen wangen, ingemaakte kasten en gemetste sokkel voor oude staande klok. Kamer met rode vierkante vloertegels.

Vrijwel ongewijzigde bedrijfsgebouwen, eveneens van anderhalve bouwlaag Haakse stalvleugels (zuidoosten en noordoosten) onder pannen zadeldaken. Korfboogvormige toegangspoort naast woonhuis in aan de straat gebouwde stalvleugel. Uitgewerkte poortstijl bovenaan eindigend op heiligenbeeldnisje, heden met recent Onze-Lieve-Vrouwebeeldje. Zelfde vleugel met braskot en koestallen. Behouden troggewelven, tussenschotten en voederbakken.

Hogere zuidwestelijke vleugel (dubbele dwarsschuur) onder golfplaten zadeldak. Twee korfboogpoorten met doorrit en lunetten in de erfgevel.

Ten zuiden, op het achtererf en ruggelings palend aan de Steenbergstraat: onderkelderd bakstenen koetshuis van vijf traveeën onder pannen zadeldak. Wagenpoorten ingeschreven in hoge korfboogvelden. Daklijst met rechte muizetandlijst.

Voorts een open wagenhuis op betonnen pijlers onder pannen zadeldak en met houten bebording voor de zijpuntgevels.

  • GERITS J. - VAN OVERSTRAETEN J., Gids voor Vlaanderen, Antwerpen, 1985, p. 782.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van De La Kethulleplein

De La Kethulleplein (Oudenaarde)

maakt deel uit van Dorpskern Ename met archeologische site en Bos t’Ename

Ename, Mater, Oudenaarde, Welden (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.