Dorpsherberg

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam St.-Martinus, café Den Obus
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Volkegem
Straat De La Kethulleplein
Locatie De La Kethulleplein 5, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Dorpsherberg

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Parochiekerk Sint-Martinus met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 03-07-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Dorpsherberg vroeger zogenaamd "St.-Martinus", sedert inslag van obus tijdens de Eerste Wereldoorlog café zogenaamd "Den Obus". Boerenhuis met haaks aan de straat palend lager bijgebouw, ingeplant op straathoek met twee markante notelaars op voorerf tegenover de pastorie. Landelijk en bescheiden gewit bakstenen ensemble met pannen zadeldaken, voornamelijk uit eind 19de eeuw tot begin 20ste eeuw.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van De La Kethulleplein

De La Kethulleplein (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.