erfgoedobject

Herenhoeve en stokerij

bouwkundig element
ID
27832
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27832

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Herenhoeve en stokerij
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Grote voormalige herenhoeve met stokerij. Aanleg rondom onregelmatige vierhoekige binnenplaats voornamelijk uit het tweede kwart van de 19de eeuw door vergroting van bestaande hoeve; in de tweede helft van de 19de eeuw geëvolueerd tot huidige volledig gesloten aanleg door vergroting van huis (zie gevelknik). Volgens archiefgegevens van kadaster oprichting van de stokerij in 1842 door J.B. De Donder.

Aan de straat gebouwd lang en dominant herenhuis van twee bouwlagen onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat). Sporen in linker zijgevel van een lagere puntgevel met vlechtingen wijzen op een vroeger éénverdiepingshuis. Huidig volume en voorkomen van dubbelhuis wellicht voornamelijk uit de tweede helft van de 19de eeuw met jongere voorgevelcementering (midden eerste helft van de 20ste eeuw). Verankerde lijstgevel met schijnvoegen, verticaal geritmeerd door pilasters. Beluikte benedenvensters; bovenvensters met boogdecoratie en druiplijst. Uitspringend deurrisaliet geaccentueerd door sgraffitoversiering op blind bovenvenster. Brede rechthoekige poort onder I-latei met doorrit in twee rechtse traveeën. Verankerde en gewitte bakstenen erfgevel (op het zuidoosten) met getoogde muuropeningen, afgelijnd door getrapte daklijst. Op noordoosthoek, drie achtereenvolgende overwelfde huiskelders doorlopend onder woning nummer 9. Vroegere "beste kamer" in linker voorkamer met marmeren schouwmantel en stucornamentatie van plafond typerend voor het derde kwart van de 19de eeuw. Gekasseid erf met grote centrale vroegere mestvaalt en laag bakstenen melkhuisje met aanpalend W.C.-hokje tegenover de achterdeur.

Hoge bakstenen bedrijfsgebouwen rondom erf, onder pannen zadeldaken van verschillende hoogte en gewitte bakstenen erfgevels. Achtergevels van aansluitende zuidoost- en zuidwestvleugel met geknikte dakoverstek op daklijstbalkjes.

Ten noordwesten, dubbele dwarsschuur met gedrukte korfboogpoorten waarvan één deels gedicht bij uitbreiding van de woning. Drie parallelle overwelfde kelders onder westelijk deel, namelijk aardappel-, bieten- en opslagkelder voor jenever, laatstgenoemde zonder keldervenster.

Ten zuidwesten, vleugel met stallen en grote gedrukte korfboogpoort met doorrit. IJzeren windvaan midden op de daknok. Paarden- en koeienstallen met troggewelven tussen ijzeren liggers, behouden natuurstenen tussenschotten en voederbakken met ruiven.

Ten noordwesten, bedrijfsvleugel met stokerijgebouw en knechtenverblijf op bovenverdieping. Vroegere stokerij in aan de woning palende hogere gedeelte van drie traveeën.

Ten zuidoosten op het achtererf, lang bakstenen wagenhuis van anderhalve bouwlaag. Centrale korfboogpoort geflankeerd door lage en brede wagenpoortopeningen met zware houten latei. Drie haast vierkante zolderlaadvensters.

Ten zuidwesten, bij de straat, afzonderlijk gewit bakstenen bakhuis van het tweedelige type.


Bron     : Verbeeck M. & Tack A. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Oudenaarde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Herenhoeve en stokerij [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27832 (Geraadpleegd op )