erfgoedobject

Langgestrekte hoeve

bouwkundig element
ID
27841
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27841

Juridische gevolgen

Beschrijving

De langgestrekte hoeve uit het tweede kwart van de 19de eeuw is typerend voor de kleine hoevebouw in de Vlaamse Ardennen. De boerenwoning en aansluitende dwarsschuur vormen één langgerekt volume van één bouwlaag. Het erf bewaart een deels omgevende haag en een aan de straat palend vroeger bakhuis met armwaterpomp tegen de zijgevel.

Historiek

De langgestrekte hoeve werd samen met de ernaast gelegen hoeve in het tweede kwart van de 19de eeuw gebouwd. Volgens het kadasterarchief werden beide hoeven ter vervanging van een oudere hoeve gelijktijdig in 1836 geregistreerd als twee nieuw gebouwde huizen met schuur ingeplant naast elkaar parallel met de straat; ter hoogte van deze hoeven werd het straattracé tezelfdertijd recht getrokken.

Omgeving

De hoeve bevindt zich op de panoramische Bossenareheuvel, de centrale heuvel die een hoogte bereikt van circa 100 meter. Over de schaars bebouwde top van de Bossenareheuvel loopt ten oosten van de Bossenarestraat de Aatse Heerweg die mogelijk al tot het Romeinse wegennet zou hebben behoord, namelijk als diverticulum vanaf de weg Hofstade - Velzeke - Kortrijk over Volkegem naar de weg Bavay - Velzeke te Vloesberg. Archeologische vondsten tonen bewoning aan op de Bossenaar tijdens de Romeinse periode. Bossenaar is een toponiem met Romaanse oorsprong (Businarias in 1063). De Bossenaarstraat loopt als een landelijk weg van noord naar zuid over de westelijk flank van de Bossenareheuvel en biedt fraaie uitzichten op de beekvallei van de Holbeek die het grondgebied van Etikhove van noord naar zuid doorsnijdt.

De hoeve ligt op de rand van de Bossenareheuvel en valt sterk op door haar inplanting als deel van een gewit bakstenen ensemble aan de straat met achter het erf een deels beboomd bronnengebied afhellend naar de Holbeek en ten zuiden het aanpalend domein van het historische Hof te Cattebeke dat in oorsprong minstens opklimt tot de 16de eeuw. Ter hoogte van de toegang van het Hof te Cattebeke omschrijft de Bossenaarstraat met twee rechte hoeken de voorzijde van dit domein. Ten oosten, tegenover de hoeven, strekt zich de typische kouter van de Bossenareheuvel uit met de houten Bossenaremolen op circa 600 meter.

Beschrijving

De langgestrekte hoeve bevindt zich op een erf dat rechts zijdelings en met het bijhorend bakhuis paalt aan het erf van de ernaast gelegen hoeve. De bouwkenmerken en inplanting vertonen sterke overeenkomsten met de gelijktijdig gebouwde hoeve ernaast. Het betreft een langgerekt rechthoekig bakstenen gebouw van zes traveeën onder rechts afgewolfd pannen zadeldak met nok parallel aan de straat. De verankerde en gewitte voorgevel op gepikte plint is gericht naar het oosten. De getoogde vensters hebben tegels als lekdrempel; groen- en witgeschilderd houtwerk en luiken. Twee blinde vensters zijn aangebracht in de linkertravee. De deur heeft een houten tussendorpel en een blind bovenlicht. Rechts bevindt zich een korfbogige poort. De dakoverstek staat op fraaie rij uitgesneden daklijstbalkjes. Rechts bevindt zich een haakse lagere aanbouw onder mank zadeldak en met gewitte manke zijpuntgevel palend aan de straat; getoogd zolderluik. Een laag hokje onder pannen lessenaarsdak staat in de hoek van de voorgevel.

Het erf wordt aan de straat en links opzij afgesloten door een gemengde geschoren haag van haagbeuk, meidoorn, beuk en taxus. Ten noorden bevindt zich een deels gewit bakstenen bakhuis onder pannen zadeldak met zolderluik in de straatpuntgevel (de oven is ingestort). Een armwaterpomp staat tegen de zijgevel uitziend op het erf van de hoeve ernaast.

  • Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DO002209, Twee hoeven met aanhorigheden (VERBEECK M., 2002).

Bron     : -
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  : 2002


Relaties

  • Omvat
    Geschoren haag als erfafsluiting

  • Is deel van
    Bossenaarstraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Langgestrekte hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27841 (Geraadpleegd op 14-06-2021)