erfgoedobject

Hof te Cattebeke

bouwkundig element
ID
27842
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27842

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Hof te Cattebeke
  Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Historische hoeve reeds vermeld in 1517, doch waarschijnlijk reeds vroeger opgericht. Melding van Willem Van Cattebeke voor genoemd jaar. Sinds 1792 bezit van de familie Thienpont. Oprichting in 1842 van een heden nog bestaande befaamde wijnhandel op het "Hof te Cattebeke" door Ch.-F. Thienpont. Domein tussen Holbeek en Bossenaarstraat waarvan de aflijning aan de straat in het wegverloop twee rechte hoeken maakt, met markerende bomenrij en deels omhaagde boomgaard ten zuidoosten.

Gewitte bakstenen hoofdbestanddelen met semigesloten aanleg. IJzeren toegangshek ten noordoosten aan hoek Bossenaarstraat. Twee overblijvende van de vroegere drie hekpijlers, doch heropgemetst naar oud model (voetgangershek gesupprimeerd). Moestuin ten zuiden; ten noordwesten achter het woonhuis, afhellend park met vijver; parkaanleg naar verluidt uit eind 19de eeuw.

Naar het zuidoosten georiënteerd breedhuis van negen traveeën volgens jaartal in deuromlijsting gebouwd in 1771, wellicht op de plaats van een ouder huis. Grotendeels onderkelderde woning van aanvankelijk één bouwlaag, verhoogd in 1885 met anderhalve bouwlaag en afgedekt met schilddak (leien). Sterk gelijkende voor- en achtergevel, namelijk lijstgevel met symmetrische dubbelhuisopstand en steekboogvormige muuropeningen. Benedenvensters in vlakke, bepleisterde omlijstingen met sponning en luikduimen. Geprofileerde puilijst op twee stucornamenten met rocaillemotief (slechts één bewaard tegen achtergevel). Hoge centrale deur in een geprofileerde hardstenen omlijsting met hol beloop op neuten en imposten onder rechte druiplijst. Gesculpteerde sluitsteen met jaartal 1771 in cartouche bewaard in de achterdeur (door verwering verdwenen bij voordeur); gelijkaardige bovenlichten met geajoureerd en licht variërend houtwerk in rococostijl. Omlopende daklijst met rechte muizentand. Later (eerste helft van de 20ste eeuw ?) toegevoegde rechthoekige erker links van de achterdeur.

Diverse aaneensluitende overwelfde kelderruimten. Grootste, centrale kelderkamer met bakoven. Deels aangepaste indeling van de benedenverdieping. Groot salon aan de tuinzijde van drie traveeën lang bewaart bepleisterde zoldering met brede hollijsten en verrijkt met stucornamenten onder de moerbalken, in de hoeken en boven op de afrondingen van de kamerhoeken, wellicht uit het derde kwart van de 18de eeuw; in dezelfde ruimte behouden vloer van rode vierkante tegels en brede marmeren schouwmantel. Twee kleinere kamers aan de noordoostelijke zijde behielden hun originele stucdecoratie van schouwboezem en plafond.

Ten zuidwesten, in het verlengde van het woonhuis, onderkelderde aanbouw van één verdieping; twee afgescheiden overwelfde kelders waarvan links met buitenkelderluik. Voorgevel met sporen van gedichte vroegere wagenpoorten.

Ten zuiden, loodrecht aansluitend L-vormig groot bedrijfsgebouw met vroegere dwarsschuur, varkensstallen (westhoek) en paardenstallen (Oosthoek). Vroeger pannendak naar verluidt in de jaren 1950 vernieuwd (heden leien) met toevoeging van dakkapellen. Grote vierdelige kelder onder dwarsschuur: twee parallelle kelders met gedrukt gebogen gewelf en scheidingsmuur geopend met bogen op pijlers. Daarnaast twee kelders met bakstenen troggewelven tussen ijzeren liggers. Twee brede korfboogpoorten in de erfgevel van de dwarsschuur.

Ten noordoosten, loodrecht bij het woonhuis aansluitende onderkelderde voormalige druivenserre. Lage bakstenen vleugel van zeven traveeën.

Ten zuidoosten, bewaarde kelderverdieping voorheen met serres erboven van circa 1880, gesloopt in de jaren 1960. Centrale toegang in imitatiegrot. Driedelige kelder met troggewelven tussen ijzeren liggers, in linker kelder met twee dwarsliggers gestut door vier ijzeren kolommen.

Ten zuidwesten, achtereenvolgens diverse alleenstaande bakstenen aanhorigheden met pannen zadeldak, namelijk:

 • naast het ijzeren hek tussen moestuin en park, een magazijn met koeienstallen onder het verlengd achterdakschild (noordwesten) en aanpalende serre ten zuidoosten uitziend op de moestuin
 • houtstapelplaats van vier traveeën lang (vroegere wagenloods); puntgeveltop met houten beschieting (noordwesten)
 • bakhuis onder afgewolfd dak met bakstenen troggewelven tussen ijzeren liggers, eveneens in de kelder ervan; lage toegangsdeur en hoog zolderluik in voorpuntgevel
 • vrij goed bewaarde ijskelder: koelkamer met koepelgewelf voorafgegaan door gang met tongewelf; beide deuren met recente betonnen latei; ingang tussen schuin oplopende bakstenen muren met vlechtingen.
 • VAN NIEUWENHUYZE A., Maarkedal een vierklaver, s.l., 1991, p. 123-124.

Bron     : Verbeeck M. & Tack A. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Oudenaarde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Araucaria bij het Hof te Cattebeke

 • Omvat
  Sierlijk geleide wijnranken tegen gevel Hof te Cattebeke

 • Is gerelateerd aan
  Bomenrij van tamme kastanje bij het Hof te Cattebeke

 • Is gerelateerd aan
  Essenkaphaag bij het Hof te Cattebeke

 • Is gerelateerd aan
  Geschoren taxushaag bij de moestuin van het Hof te Cattebeke.

 • Is gerelateerd aan
  Haagbeuken afsluitingshaag bij het Hof te Cattebeke.

 • Is gerelateerd aan
  Opgaande eik

 • Is gerelateerd aan
  Opgaande eik

 • Is gerelateerd aan
  Opgaande eik

 • Is gerelateerd aan
  Twee opgaande essen bij het Hof te Cattebeke

 • Is deel van
  Bossenaarstraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hof te Cattebeke [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27842 (Geraadpleegd op )