Pastorie Sint-Britiusparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Maarkedal
Deelgemeente Etikhove
Straat Etikhovestraat
Locatie Etikhovestraat 4, Maarkedal (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Maarkedal (adrescontroles: 31-01-2008 - 31-01-2008).
  • Inventarisatie Maarkedal (geografische inventarisatie: 01-01-1998 - 31-12-1998).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Pastorie Sint-Britiusparochie

Deze bescherming is geldig sinds 12-12-2002.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze pastorie werd gebouwd in 1885-86 ter vervanging van een ouder 18de-eeuws exemplaar. Muurschilderingen van de hand van A. Vandamme uit 1886 bleven aanwezig achter het behang. Het naast de pastorie gelegen pand is vermoedelijk een overblijfsel van de vroegere pastorie (1711-1717).

Historiek

Te Etikhove bestond er reeds een pastorie in de eerste helft van de 17de eeuw. Ze werd in 1711 door de tiendheffers vervangen door een nieuwe pastorie welke in 1880 gesloopt werd. Na de sloop van de oude pastorie in 1880 werd ongeveer terzelfder hoogte een nieuwe geplaatst naar ontwerp van architect Ch. Vanderstraeten. De bouw werd voltooid in 1885-1886 onder leiding van schrijnwerker Petrus Vion (confer opschrift "PVION/ 1885" op zolderbalk).

Beschrijving

De pastorie is gelegen tegenover de kerk met deels omringende en achterliggende tuin, ten oosten begrensd door de Holbeek. De voortuin is afgesloten door verlaagde bakstenen muur met pilasteraanzet van het voorts gesloopt axiaal toegangspoortje.

Het onderkelderd bakstenen dubbelhuis telt drie traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak. De lijstgevel met getoogde muuropeningen wordt begrensd door met hardsteen geblokte hoekpilasters. Het centrale deurrisaliet met markerende hardstenen hoekblokken eindigde vroeger op een driehoekig fronton. De benedenvensters hebben luiken. De rechter zijpuntgevel van drie traveeën heeft eveneens een dubbelhuisopstand. De tuindeur heeft een getralied gedeeld bovenlicht.

Het interieur kent een typische indeling en aankleding van omstreeks 1900. De gang heeft een L-vorm. Zo ontstaan aan de voorzijde twee salons met een identieke tegelvloer. In de salons waren tot 1994 muurschilderingen zichtbaar. Ze waren van de hand van A. Vandamme uit 1886 maar wegens hun slechte bewaringstoestand zitten ze momenteel achter het behang. Langs de tuinzijde zijn twee salons ingeplant. De vloeren bestaan hier uit planken. In de gang werd een zwarte stenen vloer gelegd. De plafonds werden met stucwerk gedecoreerd (mooi lamberkijnmotief gedragen door twee duiven in het groot salon) en een eenvoudige trap leidt naar de eerste verdieping. De schouwen dateren uit de ontstaansperiode van het pand en werden vervaardigd uit verschillende soorten marmer.

De kelder heeft troggewelven tussen ijzeren liggers. Ernaast ligt een overwelfde kelder, overblijfsel van anders georiënteerde vroegere pastorie (1711-1717) die zijdelings aan de straat paalde.

  • Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DO002215, Pastorieën (MERTENS J., 2002).

Bron: -

Auteurs: Mertens, Joeri

Datum tekst: 2002

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Etikhovestraat

Etikhovestraat (Maarkedal)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.