Teksten van Pastorie Sint-Britiusparochie

Pastorie Sint-Britiusparochie ()

Deze pastorie werd gebouwd in 1885-86 ter vervanging van een ouder 18de-eeuws exemplaar. Muurschilderingen van de hand van A. Vandamme uit 1886 bleven aanwezig achter het behang. Het naast de pastorie gelegen pand is vermoedelijk een overblijfsel van de vroegere pastorie (1711-1717).

Historiek

Te Etikhove bestond er reeds een pastorie in de eerste helft van de 17de eeuw. Ze werd in 1711 door de tiendheffers vervangen door een nieuwe pastorie welke in 1880 gesloopt werd. Na de sloop van de oude pastorie in 1880 werd ongeveer terzelfder hoogte een nieuwe geplaatst naar ontwerp van architect Ch. Vanderstraeten. De bouw werd voltooid in 1885-1886 onder leiding van schrijnwerker Petrus Vion (confer opschrift "PVION/ 1885" op zolderbalk).

Beschrijving

De pastorie is gelegen tegenover de kerk met deels omringende en achterliggende tuin, ten oosten begrensd door de Holbeek. De voortuin is afgesloten door verlaagde bakstenen muur met pilasteraanzet van het voorts gesloopt axiaal toegangspoortje.

Het onderkelderd bakstenen dubbelhuis telt drie traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak. De lijstgevel met getoogde muuropeningen wordt begrensd door met hardsteen geblokte hoekpilasters. Het centrale deurrisaliet met markerende hardstenen hoekblokken eindigde vroeger op een driehoekig fronton. De benedenvensters hebben luiken. De rechter zijpuntgevel van drie traveeën heeft eveneens een dubbelhuisopstand. De tuindeur heeft een getralied gedeeld bovenlicht.

Het interieur kent een typische indeling en aankleding van omstreeks 1900. De gang heeft een L-vorm. Zo ontstaan aan de voorzijde twee salons met een identieke tegelvloer. In de salons waren tot 1994 muurschilderingen zichtbaar. Ze waren van de hand van A. Vandamme uit 1886 maar wegens hun slechte bewaringstoestand zitten ze momenteel achter het behang. Langs de tuinzijde zijn twee salons ingeplant. De vloeren bestaan hier uit planken. In de gang werd een zwarte stenen vloer gelegd. De plafonds werden met stucwerk gedecoreerd (mooi lamberkijnmotief gedragen door twee duiven in het groot salon) en een eenvoudige trap leidt naar de eerste verdieping. De schouwen dateren uit de ontstaansperiode van het pand en werden vervaardigd uit verschillende soorten marmer.

De kelder heeft troggewelven tussen ijzeren liggers. Ernaast ligt een overwelfde kelder, overblijfsel van anders georiënteerde vroegere pastorie (1711-1717) die zijdelings aan de straat paalde.

  • Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DO002215, Pastorieën (MERTENS J., 2002).

Bron: -
Auteurs:  Mertens, Joeri
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Mertens, Joeri: Pastorie Sint-Britiusparochie [online], https://id.erfgoed.net/teksten/176133 (geraadpleegd op )


Pastorie Sint-Britiusparochie ()

Pastorie gelegen tegenover de kerk, namelijk ten noorden van het kerkkoor, met deels omringende en voornamelijk achterliggende tuin, ten oosten begrensd door de Holbeek. Na sloping van de oude pastorie ongeveer terzelfder hoogte gebouwd naar ontwerp van 1880 van architect Ch. Vanderstraeten. Bouw voltooid in 1885-1886 onder leiding van schrijnwerker Petrus Vion (confer opschrift PVION/ 1885 op zolderbalk). Voortuin afgesloten door verlaagde bakstenen muur met pilasteraanzet van het voorts gesloopt axiaal toegangspoortje.

Onderkelderd bakstenen dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak (nok parallel met de straat). Lijstgevel met getoogde muuropeningen, begrensd door met hardsteen geblokte hoekpilasters. Centraal deurrisaliet met markerende hardstenen hoekblokken, vroeger eindigend op driehoekig fronton. Benedenvensters met luiken. Rechts zijpuntgevel van drie traveeën eveneens met dubbelhuisopstand; getralied gedeeld bovenlicht in tuindeur.

Kelder met troggewelven tussen ijzeren liggers naast lager liggende overwelfde kelder, overblijfsel van anders georiënteerde vroegere pastorie (1711-1717) die zijdelings aan de straat paalde. Bewaarde binnenindeling, vloeren, houten trap in T-vormige gang; centraal stucornament van plafond in groot salon met lamberkijnmotief gedragen door twee duiven. Muurschilderingen in benedenkamers van 1886 door A. Van Damme wegens slechte bewaringstoestand sedert 1961 achter het behang. Eenlaagse zijaanbouw links met keuken voorafgegaan door kleine aanhorigheden, gewijzigd in de jaren 1960 en recent nog sterk aangepast.

  • Archief Administratie Monumenten en Landschappen Brussel, Plannenfonds Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, provincie Oost-Vlaanderen, Etikhove, pastorie.
  • Etikhove, Pastorie, Liber Memorialis.
  • DE BROUWER J. 1975: Bijdrage tot de geschiedenis van de kerkelijke instellingen en het godsdienstig leven in het Land van Aalst tussen 1621 en 1796, Deel V, Dendermonde, Aalst, 329.

Bron: Verbeeck M. & Tack A. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Oudenaarde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Verbeeck, Mieke
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Verbeeck, Mieke: Pastorie Sint-Britiusparochie [online], https://id.erfgoed.net/teksten/27853 (geraadpleegd op )