Site van watermolen De Cleye of Ten Elzas

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Maarkedal
Deelgemeente Etikhove
Straat Kleistraat
Locatie Kleistraat 4, Maarkedal (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Maarkedal (adrescontroles: 31-01-2008 - 31-01-2008).
  • Inventarisatie Maarkedal (geografische inventarisatie: 01-01-1998 - 31-12-1998).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Site van watermolen De Cleye of Ten Elzas

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Site van de thans vrijwel geheel verdwenen watermolen zogenaamd "De Cleye" of "Ten Elzas" aan de rechter oever van een bijbeek van en naast de Holbeek (thans plaatselijk overwelfd). In oorsprong oude watermolen reeds vermeld in 1571 als pachtmolen van jonkheer Jan van Ladeuze. Waarschijnlijk te identificeren met de watermolen "Te Walle" zoals aangegeven op kaart van het Land van Aalst in A. Sanderus' Flandria Illustrata van 1641-1644. In 1817 verworven door Judocus Van Malleghem en wellicht verbouwd; sindsdien in het bezit gebleven van deze familie. Plaatsing van een stoommachine in 1893, vergroting van de maalderij in 1914 en 1938. Watermolen in gebruik tot 1956 en voornamelijk sinds de jaren 1960 uitgebreid tot het huidige moderne maalbedrijf zogenaamde Molens Van Malleghem.

Schaarse zichtbare overblijfselen van de watermolen. In de zuidwestelijke gevel van het hoge bedrijfsgebouw: opgaand oud bakstenen metselwerk van een puntgevel met vlechtingen waarin twee kleine steekboogvensters (één gedicht) en loodrecht ervoren, waar zich het bovenslagrad bevond, onder de schaduw van een oude linde, top van de vroegere strekdam en afdamming; molenvijver gedempt. IJzeren rad buiten op het bedrijfsterrein.

Ten zuidoosten, gele bakstenen villa uit eind jaren 1940 naar verluidt naar ontwerp van architect Decordier (Ronse).

Ten noordoosten, achter het bedrijf aanpalende voormalige hoeve van het semi-gesloten type (Kleistraat nummer 2), minstens opklimmend tot begin 19de eeuw met wijzigingen uit de tweede helft van de 19de eeuw en in midden 20ste eeuw sterk aangepast voormalig molenaarshuis.

  • Rijksarchief Gent, Topografisch-historische atlas, nr. 821.
  • VANDEPUTTE J.L.Th., De molens van het arrondissement Oudenaarde, Uit hun geschiedenis, Oudenaarde, 1974, p. 37-38.
  • VAN NIEUWENHUYZE A., Maarkedal een vierklaver, s.l., 1991, p. 121-122.

Bron: Verbeeck M. & Tack A. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Oudenaarde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1998

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Etikhove

Etikhove (Maarkedal)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.