Pastorie Sint-Lambertusparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Heist-op-den-Berg
Deelgemeente Heist-op-den-Berg
Straat Kerkplein
Locatie Kerkplein 15, Heist-op-den-Berg (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Heist-op-den-Berg (adrescontroles: 11-10-2006 - 11-10-2006).
  • Inventarisatie Heist-op-den-Berg (geografische inventarisatie: 01-01-1997 - 31-12-1997).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie Sint-Lambertusparochie

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Kerkplein met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 03-02-1983.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Pastorie van 1769, sedert 1873 tot voor kort dekenij, heden opnieuw tijdelijk pastorie; met ijzeren hek omheind voortuintje.

Dubbelhuis, eertijds voorzien van een driehoekig fronton dat verdween bij verbouwingswerken naar ontwerp van L. Blomme van 1891, zie ook oude prentkaarten; tegelijkertijd werd het gebouw vergroot met de neotraditioneel getinte haakse vleugel.

Het oudste gedeelte bestaat uit een symmetrisch opgevatte lijstgevel van baksteen, vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nokrichting parallel aan de straat, leien). Verwerking van zandsteen voor de muurbanden. Beluikte steekboogvensters met sluitstenen van natuursteen en arduinen lekdrempels. Centraal deurrisaliet met steekboogdeur in zandstenen omlijsting met uitgewerkte sluitsteen onder geprofileerde waterlijst. Rechter zijgevel met aandak en schouderstukken.

Links latere vleugel uit eind 19de eeuw met bakstenen puntgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nokrichting loodrecht op de straat, leien); steekbogige vensters. Deels ingebouwde vierkante traptoren tegen achtergevel

  • Provinciaal Archief Antwerpen, Pastorieën, plannen 3, Heist-op-den-Berg, dossier 2.
  • DIRIKEN P. 1994: Geogids Heist-op-den-Berg, s.l., 25.
  • LAMBRECHTS R. 1981: Heist op den Berg in oude prentkaarten, Zaltbommel, nummer 5.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kantons Duffel - Heist-op-den-Berg, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1997

Relaties

maakt deel uit van Dorpskern Heist-op-den-Berg

Bergop, Bergstraat, Herentalsesteenweg, Kerkhofstraat, Kerkplein, Kloosterstraat, Landekenstraat, Oude...

maakt deel uit van Kerkplein

Kerkplein (Heist-op-den-Berg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.