Gemeentehuis Etikhove met onderwijzerswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Maarkedal
Deelgemeente Etikhove
Straat Nederholbeekstraat
Locatie Nederholbeekstraat 1, Maarkedal (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Maarkedal (adrescontroles: 31-01-2008 - 31-01-2008).
  • Inventarisatie Maarkedal (geografische inventarisatie: 01-01-1998 - 31-12-1998).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Gemeentehuis Etikhove met onderwijzerswoning

Deze bescherming is geldig sinds 11-06-2010.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gemeentehuis van Etikhove met onderwijzerswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Voormalig gemeentehuis met onderwijzerswoning, thans onderdeel van het Administratief Centrum Valerius De Saedeleer Maarkedal. Ontwerpplannen van 1901 door architect H. Geirnaert (Gent) van het gemeentehuis met geïncorporeerde onderwijzerswoning en aansluitende, intussen verdwenen jongensschool. Bouw van het gemeentehuis eind 1904-1905. In 1961 geplande uitbreiding van het gemeentehuis door inlijving van het schoolhuis en inwendige aanpassingen naar ontwerp van architect F. Lambooy, uitgevoerd in 1969-1970. Eerste plannen voor aanzienlijke vergroting van het gemeentehuis daterend van 1977 naar ontwerp van architect A. Van Heuverswijn. Definitief ontwerp van 1991 naar ontwerp van I. Van Heuverswijn en B. Gevaert, uitgevoerd in 1992-1994.

Gemeentehuis in neotraditionele stijl met voorgevel uitziend op Etikhoveplein. Constructie van twee bouwlagen en vijf traveeën breed, onder snijdende pannen zadeldaken, links afgewolfd. Rechts zijgevel en aan weerszij uitspringend middenrisaliet met trapgevel. Oranjegele bakstenen gevels met hardstenen kruis-, bol-, klooster- en drielichtskozijnen. Gemeentehuis aanvankelijk op T-vormige plattegrond, met niveaus verschillend van vroeger schoolhuis (twee linker traveeën) en gevels gemarkeerd door grijze bakstenen horizontale banden. Geaccentueerde inkompartij in uitspringend risaliet met centrale korfboogdeur en pui met ijzeren leuning. Karakteristiek flankerend rond okseltorentje rechts met leien spits. Getrapt dakvenster midden boven linker helft van lijstgevel. Houtwerk vervangen door rood metalen vensterramen in overeenstemming met het materiaal van de ten zuidoosten toegevoegde hedendaagse functionele nieuwbouw.

  • Patrimonium Sint-Lucas Gent, 3.9/071.1147.02.
  • DEVOS P. 1982: De gemeentehuizen van Oost-Vlaanderen, Inventaris van het kunstpatrimonium van Oost-Vlaanderen, XVII, Gent, 597-599.

Bron: Verbeeck M. & Tack A. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Oudenaarde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1998

Aanvullende informatie

Het interieur behield zijn historische indeling. De raadzaal uit 1961 werd ingericht in een sobere neorenaissancestijl met houten lambrisering, balkenlaag met moer- en kinderbalken, neogotisch meubilair (tafels, stoelen en wandkasten), plankenvloer, bak en zandstenen schouwmantel.

  • Onroerend Erfgoed, Digitaal Beschermingsdossier DO002329, Stad- en gemeentehuizen in Oost-Vlaanderen (MERTENS J., 2013).

Mertens, Joeri (11-06-2010 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Nederholbeekstraat

Nederholbeekstraat (Maarkedal)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.