erfgoedobject

Hoeve en Heilig-Hartkapel

bouwkundig element
ID
27903
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27903

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met de Mussestraat. Grote gesloten hoeve met opvallende inplanting aan buitenstraatbocht. Bakstenen hoevegebouwen onder pannen zadeldaken wellicht uit midden 19de eeuw, voorafgegaan door een oudere gesloten hoeve. Ruim en volledig gekasseid rechthoekig erf.

Zuidoostelijk georiënteerde boerenwoning van zeven traveeën en anderhalve bouwlaag; in rechter zijpuntgevel (straatkant) met inscriptie 1857, wellicht bouwjaar, en deels leesbaar opschrift "C PUNO" en "A MOL" in bakstenen. Woning voornamelijk inwendig en achtergevel kennelijk sterk aangepast circa 1920. Roodgeschilderde gecementeerde erfgevel met imitatiebaksteenvoegen. Behouden typische halfronde bovenvensters onder de getrapte daklijst; eveneens bewaarde getoogde deur in omlijsting met oren van gesinterde baksteen. Vernieuwde rechthoekige vensters met betonnen latei. Links aanpalende varkensstallen onder doorlopend zadeldak. In rechter travee schouw van loodrecht uitgebouwde bakoven. Overwelfde kelder onder de noordoostelijke travee. Goed bewaarde bedrijfsvleugels voorzien van poorten met houten latei; paarden- en koeienstallen in zuidwestelijke vleugel met troggewelven. Noordoostelijke bedrijfsvleugel aan straatzijde, dwarsschuur met korfboogvormige toegangspoort en gekasseide inrit. Ten zuidwesten, op het achtererf, voormalig wagenhuis met circa 1950 aangebouwde hangar in ijzerskeletbouw.

Ten noordoosten, bijbehorende wegkapel op straathoek, opgenomen in de afsluiting van het beboomd tuingedeelte naast de boerenwoning. Rechthoekige bakstenen kapel met pannen zadeldak, zou gebouwd zijn in de jaren 1870 om genezing te bekomen. Voorpuntgevel met hoekpilasters; geveltop met driehoekig spaarveld en bekronend ijzeren kruis. Brede rondboogvormige poort met decoratief traliewerk in de vier deurlichten. Oculus in de achtergevel. Getrapt gemetst altaar met gepolychromeerd Heilig Hartbeeld links, vroeger geflankeerd door Sint-Franciscusbeeld met drie kinderen en rechts door Sint-Antonius van Padua- en Sint-Coletabeeldje.

  • THIENPONT M., Bijdrage tot de studie van de volkse afweermiddelen te Etikhove en omgeving, onuitgegeven eindverhandeling Rijksuniversiteit Gent, 1970, p. 100-101.

Bron     : Verbeeck M. & Tack A. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Oudenaarde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve en Heilig-Hartkapel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27903 (Geraadpleegd op )